Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

Hållbarhet

På Coor inkluderar vi hållbarhet i allt vi gör. Vi sätter upp tydliga och mätbara mål för vårt sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete – som vi alltid har gjort inom vår affärsverksamhet.

Climate, graph, animation | Coor

Långsiktiga mål i tre dimensioner

Coor strävar efter att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter måste tryggt kunna känna att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid. Coor skapar värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det övergripande målet är att säkerställa att verksamheten är framgångsrik och genererar högsta möjliga ekonomiska avkastning utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Våra sociala mål och miljömål är lika viktiga för vår företagsledning som våra affärsmål. För varje dimension har vi definierat våra huvudståndpunkter tillsammans med mål för hur vi ska bedriva vår affärsverksamhet. Hållbara affärer handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

targetscoorcom.PNG

Ett globalt perspektiv

Coor har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna i FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling. FN tar sig an dagens största utmaningar genom sina 17 globala mål för hållbar utveckling. Coor vill hjälpa till att påskynda denna ambitiösa agenda som har antagits av världens alla länder: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fredliga och rättvisa samhällen och lösa klimatkrisen fram till 2030. Utifrån Coors väsentlighetsanalys och strategiska mål och företagets interna och externa dialoger har åtta av hållbarhetsmålen kunnat kopplas till Coors hållbarhetsarbete. Det är inom de här områdena som Coor har störst chans att bidra till att målen kan förverkligas ur ett globalt perspektiv.

Prioriterade-Globala-mål_eng.jpg