Sök

Företagsansvar

För oss som ledande inom FM-branschen är det lika självklart som viktigt att ta fullt ansvar för allt vi gör. På den här sidan kan du ta del av vår hållbarhetspolicy och vår anti-korruptionspolicy. Att verka i enlighet med dessa dokument är en del av allt vi gör för att bli hållbara på riktigt.

Ecologically Inclined Services provided by Coor | Coor

Coors hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy gäller för alla medarbetare samt för leverantörer, kunder och inhyrd personal inom Coor Group, inklusive alla länder och verksamheter.

Läs mer om hur vi inkluderar hållbarhet i allt vi gör

Coors anti-korruptionspolicy

Vi tolererar inte någon form av bedrägeri, mutor eller korruption, inklusive pengatvätt. Vår anti-korruptionspolicy gäller alla våra medarbetare, chefer och samarbetspartners.