Sök

Kvalitetssäkrad leverans och certifikat

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet. För att säkerställa att våra leveranser uppfyller dessa krav har vi valt att säkra kvalitets- och miljöcertifieringen för vår verksamhet enligt internationella ISO-standarder. Vi uppfyller dessutom kraven avseende relevanta standarder inom ett antal viktiga service- och produktområden.

Team work at Coor focus on excellent FM Services | Coor

Global kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet

Coor har utvecklat en standardiserad leveransprocess som garanterar en professionell och kvalitetssäkrad serviceleverans men som också kan skräddarsys efter enskilda kunders behov.

Det här ledningssystemet är själva ryggraden i Coors kvalitetsarbete. Systemet gås igenom och granskas av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL. Alla våra verksamheter är certifierade via en global certifiering i enlighet med ISO 9001:2015.

Coors danska verksamhet innehar också en kvalitetscertifiering från den danska branschorganisationen SBA, ett bevis för att Coor i Danmark bedriver en etisk och ansvarstagande verksamhet.

Coor har en global ISO 14001:2015-certifiering. Företagets ledningssystem för miljöarbete finns på intranätet. Verksamheten har granskats av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL.

Coor har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att se till att alla anställda ska ha en bra och trygg arbetsmiljö. Som ett led i utvecklingen och förstärkningen av detta arbete har Coor certifierats enligt ledningssystemet ISO 45001: 2018. Det är en certifiering med fokus på hälsa och säkerhet som ska säkra hur ett företag arbetar med arbetsmiljöfrågor och garantera ett professionellt och kvalitetssäkrat arbetsmiljöarbete.

Coor-koncernen har ett globalt ISO 45001: 2018-certifikat som all verksamhet inom koncernen är ansluten till. Verksamheten har granskats av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL.