Sök

Utmärkelser och åtaganden

Coor toppar jämställdhetsindex

Coor är det mest jämställda företaget i Sverige i SHE Index powered by EY. SHE Index powered by EY är ett verktyg för att kartlägga och hjälpa företag med deras jämställdhetsarbete. I indexet utvärderas även företagens aktiva arbete med mångfald och inkludering.

 

Coor tilldelades ett B i CDP:s ranking år 2021

CDP är ett oberoende globalt hållbarhetsindex som utvärderar företags klimatarbete och betygsätter arbetet från A till D. I rankingen utvärderas företagen utifrån transparens, medvetande och hantering av klimatmässiga risker och möjligheter. Dessutom bedöms hur företagen lyckas sätta relevanta mål på området.

Läs mer

FN:s Global Compact

Coor stöder de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och anti-korruption. Vi är fast beslutna att göra FN:s Global Compact och dess principer till en naturlig del av Coors strategi, kultur och dagliga verksamhet, och att engagera oss i samarbetsprojekt som främjar FN:s utvecklingsmål, framförallt inom hållbarhet.

Läs rapporten (på engelska) om vår framdrift 2021 

Coor tilldelas guld av EcoVadis

ecovadis logo .pngGuldrankningen från Ecovadis innebär att Coor tillhör de fem procent av globala bolag som är bäst när det gäller CSR-arbete. Rankningen tilldelas efter en omfattande genomgång av Coors arbete. EcoVadis bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. Metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Läs mer

Science Based Targets

Coor har beslutat att åta sig initiativet Science Based Targets att sätta klimatmålen i linje med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Läs mer

Coor vinner innovationspris

För tredje året i rad vinner Coor priset för bästa FM-innovation. 2021 års IFMA-pris går glädjande nog till Coor för tjänsten vi erbjuder i samarbete med Mimbly för hållbara tvättar.

Läs mer