Sök

Hållbarhet i flera dimensioner

Coor är marknadsledande i Norden inom Integrerad Facility Management. För Coor innebär hållbarhet så mycket mer än miljöfrågor - bolaget satsar stort på mångfald med medarbetare från hela världen, och förra året fanns lika många kvinnliga som manliga chefer i det börsnoterade bolaget. Coor anslöt sig även under 2021 till Science Based Targets Initiative med målet att begränsa den globala uppvärmningen.

Klas Elmberg - Group CFO&IR director | Coor

Hållbarhet för oss

– Hållbarhet för oss är ett betydligt bredare begrepp än bara de miljömässiga bitarna. För oss handlar hållbarhet om att kunna driva det här bolaget så bra som möjligt i tre dimensioner. Dels har du den klassiska affärsmässiga dimensionen som handlar om att bolaget ska växa och bli större, samtidigt som det ska vara lönsamt och vi ska ha nöjda kunder. Sedan har vi det sociala och miljömässiga ansvaret, säger Klas Elmberg, CFO på Coor.


med fler perspektiv blir vi bättre

Mångfald och nöjda medarbetare

Inom den sociala dimensionen läggs mycket fokus på nöjda och glada medarbetare som får möjlighet att växa och skapa karriär inom bolaget. Coor har som målsättning att ha lika många kvinnliga som manliga chefer, vilket företaget lyckats med. Med drygt 11 000 medarbetare med ursprung från hela världen är mångfald också en hjärtefråga för Coor.

– För oss är mångfald så mycket mer än bara ord i ett styrdokument. Bland våra medarbetare ser vi en stor etnisk och kulturell diversifiering, som vi är mycket stolta över. Vår ambition är att Coors medarbetare ska spegla både kunder och samhället i stort. Vi ser mångfald som berikande – med fler perspektiv blir vi bättre, lönsammare och mer lyhörda. Att Coors medarbetare kommer från olika bakgrunder är en klar tillgång, det leder till ökad innovationskraft och kreativitet, säger Klas Elmberg.

– Vi ger många deras första jobb och en väg in i arbetslivet, men också de som stått utanför arbetsmarknaden erbjuds en väg tillbaka. Det kan röra sig om ungdomar, nyanlända eller människor som haft det kämpigt av en eller annan anledning, säger Klas Elmberg.

Chef in the kitchen putting food on the plate | Coor
Small path in a forest sunny day | Coor

hjälper våra kunder nå sina hållbarhetsmål

Ett miljömässigt ansvar

Coors beslut att ansluta sig till Science Based Targets Initiative och att sätta klimatmål för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader ser han som ett naturligt steg. Det handlar om att ta ansvar för sin egen klimatpåverkan i hela värdekedjan och ständigt leta efter förbättringar. Coor hjälper också sina kunder att tänka klimatsmart och nå sina hållbarhetsmål.

– Vi optimerar våra kunders energianvändning genom bland annat SmartEnergy och i flera av Coors kontrakt är lokalvården i det närmaste kemikaliefri. Vi arbetar aktivt med att hitta fler hållbara affärsmodeller hos oss, men också hos våra kunder. Till exempel har vi nyligen ökat takten mot en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta samtidigt som vi stödjer forskning om hållbarhet, mat och attraktiva kontorslösningar, fortsätter Klas Elmberg.

– Vi paketerar en mängd tjänster till ett erbjudande till våra kunder inom såväl den privata som offentliga sektorn. På så vis skapar vi effektiva lösningar men också en enkelhet för kunderna eftersom de eftersom de endast har en leverantör att förhålla sig till.