Sök

Arbetar för att halvera vårt koldioxidavtryck

Miljömässig hållbarhet för Coor innebär att skydda miljön genom att aktivt försöka minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet.

A tropical tree | Coor

Övergripande mål och strategi

Den övergripande ambitionen inom miljöansvar är att skydda miljön genom att aktivt försöka minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan samt att minska resursutnyttjandet – både inom aktiviteter som utförs internt och av leverantörer.

För att uppnå detta strävar vi efter förbättrad miljöprestanda. Det gör vi genom att fungera som en grön rådgivare för kunder som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan samtidigt som vi aktivt minskar vår egen miljöpåverkan. Det kan handla om energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning, koldioxidutsläpp från transporter och råmaterialhantering. Vårt mål är att halvera vårt koldioxidavtryck fram till år 2025.

Aktiviteter som syftar till att minska klimatpåverkan från vår dagliga verksamhet utförs kontinuerligt. Detta görs dels genom de tjänster vi tillhandahåller och dels på Coors egna kontor. Vi bär ett stort ansvar för konsekvenserna av vår egen verksamhet och har samtidigt stora möjligheter att stötta våra kunder i deras miljöarbete.

Ett växande antal företag inom bygg- och fastighetsbranschen har insett vikten av att bygga hållbart, och marknaden kräver även allt mer att nya byggnader byggs på ett hållbart sätt. Coor Norge är medlem i Norwegian Green Building Council, en ideell medlemsorganisation som samlar närmare 300 företag från den norska bygg- och fastighetsbranschen.

Rådet förvaltar också det internationella certifieringssystemet BREEAM In-Use, som syftar till att minska driftskostnader, energianvändning och miljöavtryck för befintliga kommersiella byggnader.

 

Två tredjedelar av klädernas miljöpåverkan kommer från användningsfasen. Tvätt, torkning och strykning står för cirka tre fjärdedelar av den energi och det vatten som förbrukas under ett plaggs livscykel; en enda tvätt kan förbruka 60 liter vatten. Över en tredjedel av de mikroplaster som hamnar i havet och i ekosystemen tros komma från tvättning av syntetiska tyger.

Nystartade företaget Mimblys affärsidé är att göra livscykeln för kläder och textilier mindre resurskrävande och mer hållbar. Mimblys lösning innebär att man använder vatten på ett smartare sätt och hindrar all plast från att hamna i naturen. Dessa vatten- och energibesparingar och minskningen av mikroplastutsläpp inspirerade.

Coors innovationsteam inleder ett partnerskap under året. Coors mål är att hjälpa nystartade företag med en positiv miljöpåverkan att komma in på sin potentiella marknad på kortare tid. Coor var det första företaget som testade tekniken, som är mycket enkel att installera i nya samt befintliga tvättmaskiner. Under året kopplades den första Mimboxen ihop med Coors tvättmaskiner på företagets huvudkontor i Stockholm och togs i drift. De potentiella vattenbesparingarna varierar från 50 till 70 procent, och vattenfiltret filtrerar bort mikroplaster från tvättvattnet, vilket hindrar dem från att sprida sig. Filtret som används i Mimbox har utformats för att ha en lång livslängd, med minimala servicekrav. Systemet kan anslutas till en eller flera tvättmaskiner.