Green Services

För att kunna tillgodose behoven hos miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill ha klimatvänliga alternativ har Coor utvecklat ett unikt system för miljövänliga FM-tjänster - Coor Green Services.

Unik och omfattande miljömärkning

Det miljöarbete som hittills bedrivits inom FM -sektorn har varit starkt fragmenterat, begränsat till enstaka tjänster eller produkter. Coor är den första FM-leverantören i världen som har ett övergripande grepp om miljöfrågor och erbjuder sina kunder miljömärkning som omfattar fullständig service och alla FM-tjänster.

Två standarder återspeglar olika ambitionsnivåer

Miljömärkningen delas ut i två standarder: silver och guld. För att uppnå någon av dem utvärderas alla tjänster utifrån relevanta miljökriterier, där några är obligatoriska. För att uppnå guldstandard måste i princip alla kriterier uppfyllas, medan för silver måste alla obligatoriska kriterier uppfyllas samt över hälften av de andra.

Ett dynamiskt verktyg

Att uppnå guldstandard är svårt men inte omöjligt. Utvärderingsverktyget är dynamiskt och gör det möjligt att skräddarsy kriterier för framsteg över tid. Genom att årligen anpassa kriterier och nivåer kommer miljömärkning att vara en verklig garanti för en hög miljöambition.

Vill du veta mer?

Befintliga Coor-kunder är alltid välkomna att kontakta alla som arbetar för oss. Du kan också kontakta Group Sustainability Manager Maria Ekman, telefon: +46 (0)10 559 51 69. Frågor från personer som inte är Coor-kunder är också välkomna.