Nu elektrifieras Coors fordonsflotta

Coors mål är att vara ett hållbart företag på riktigt. Vi förbundit oss till Science Based Targets-initiativet och samtidigt som arbetet med att få våra mål godkända pågår, genomförs nu flera initiativ för att främja ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp. Ett av dem är att Coors koncernledning beslutat att elektrifiera Coors bilflotta.

Idag finns primärt tre olika typer av fordon på Coor; servicebilar, tjänstebilar och förmånsbilar. Endast förmånsbilar som är 100 procent eldrivna får idag beställas inom Coor. De fyra länderna inom Coor har fått i uppdrag att påbörja övergången till elektrifierad fordonsflotta avseende tjänste- och servicebilar, för att nå Coors långsiktiga ambition att ha en helt fossilfri fordonsflotta.

– Att elektrifiera vår fordonsflotta är ett av flera viktiga initiativ som vi gör för att bidra positivt till minskade utsläpp av CO2, samtidigt som det är en viktig signal till våra kunder och medarbetare att vi menar allvar i våra ambitioner att bli hållbara på riktigt, kommenterar Klas Elmberg, CFO och IR-direktör på Coor.