Science Based Targets

Coor har beslutat att åta sig initiativet Science Based Targets att sätta klimatmålen i linje med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Coor har beslutat att åta sig initiativet Science Based Targets och att sätta klimatmålet att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Coor tar nu ett strategiskt viktigt steg och engagerar sig i Science Based Targets som en del av Coors agenda att vara ett miljömässigt ansvarsfullt företag.

"Att gå med i SBTi är rätt sak att göra och ett naturligt steg att ta i linje med våra höga ambitioner att bli ett verkligt hållbart företag. Det visar vårt engagemang för att ta ansvar men också att skapa nya affärsmöjligheter," säger AnnaCarin Grandin, VD och koncernchef för Coor.

Coor startar nu valideringsprocessen för att säkerställa att våra mål uppfyller SBTi:s kriterier.

"Coors tjänsteleverans skapar utsläpp i leverantörskedjan och i användningen av våra tjänster. Vi agerar utifrån detta, med grunden i SBTi, och det kommer vara nyckeln till hållbara affärer framöver," säger AnnaCarin Grandin.

Coor strävar efter att främja ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att aktivt bidra till att minimera kundernas miljöpåverkan. Vi optimerar våra kunders energianvändning genom SmartEnergy och kemikaliefri rengöring blir allt vanligare i våra kundavtal. Coor stödjer forskning om hållbarhet och livsmedel och vi arbetar med cirkulära affärsmodeller för hållbarhet i alla led och återanvändning där det är möjligt. Det här är bara några av flera exempel på den positiva miljöpåverkan som Coors hållbarhetshanteringsverksamhet har för våra kunder.

 

OM INITIATIVET SCIENCE BASED TARGETS (SBTI)

Science based targets: Visa företagen hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Science based targets ger företag en tydligt definierad väg för att minska utsläppen i linje med Parisavtalets mål. Målen anses vara "vetenskapsbaserade" om de ligger i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C över förindustriell nivå och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.