Sök

Social hållbarhet

Respekt för alla människors lika värde och rättigheter är grundläggande för Coor. Social hållbarhet handlar om att som arbetsgivare ta ansvar och engagera sig i den sociala utvecklingen på lokal nivå.

Fokus på människor

Medarbetarnas engagemang

Coors medarbetare har ett starkt engagemang för att hela tiden förbättra vår leverans till kunden. I kombination med en strukturerad innovationsprocess gör denna starkt utvecklade förbättringskultur det möjligt att realisera identifierade förbättringar. För att ta vara på våra medarbetares fulla potential är det viktigt för oss att alla känner sig sedda och vet om att de är betydelsefulla och gör skillnad för Coor. När vi på Coor talar om Passion for People syftar vi på vår strävan att bygga upp medarbetarnas engagemang.

Arbetsmiljö

Alla medarbetare ska kunna arbeta i en bra och säker miljö. Coors arbetsmiljöarbete bygger på identifierade risker och generella lagkrav och omfattar risker förknippade med såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. I början av 2019 blev Coor certifierade enligt ISO 45001:2018 för vårt arbetsmiljöarbete och under samma år genomfördes de första periodiska revisionerna. Certifieringen bidrog till att öka riskmedvetenheten inom hela organisationen, vilket också framgår av rapporten från DNV-GL. Rapporten visar att vårt fokus inte bara är riktat på den fysiska arbetsmiljön utan även på de psykosociala aspekterna. Detta minimerar risken för arbetsrelaterad stress och ohälsa.

Coor Society Program

På Coor tror vi på att ge någonting tillbaka till de samhällen där vi bedriver verksamhet. Coor Society Program bidrar till en hållbar utveckling genom att förenkla integreringen av nya medarbetare och hjälpa dem som behöver assistans och stöd. För att realisera det här målet driver varje land sina egna initiativ genom lokala nätverk. Exempel på några pågående projekt är språkkurser för nyanlända medarbetare, möjligheter för Coor-medarbetare att gå fortutbildningskurser vid sidan av jobbet, mentorskap för företagare i förortsområden, hjälp att komma ut i arbetslivet för långtidsarbetslösa och hjälp med läxor för barn och ungdomar i utsatta områden.