Sök

Så når vi framgång

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter,
produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas
på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder,
medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort. Nyckeln till Coors framgångar är en strukturerad fyrstegsmodell för hur verksamheten ska bedrivas.

Employees standing in small groups and chatting | Coor

Vinna och teckna avtal

Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt och kundanpassat erbjudande med väl definierade avtalsprinciper som utvecklas av en stark försäljningsorganisation.

Uppstart och utveckling av nya kontrakt 

Integrationen påbörjas omedelbart efter att avtalet har undertecknats, och när Coor övertar ansvaret för FM-verksamheten genomförs en strukturerad och beprövad övertagandeprocess under ledning av erfarna projektledare.

Serviceleverans

Leverans av såväl egenlevererade tjänster som tjänster levererade genom underleverantörer genomförs på plats hos kunden. Vissa kombinerade FM-uppdrag och enstaka tjänster levereras enligt en ruttbaserad modell till flera kunder medan ett IFM-uppdrag oftast levereras med permanent personal på plats.

Uppföljning och kontroll

Coor fokuserar på såväl intern som extern verksamhetsstyrning, vilket bland annat inkluderar att följa upp finansiella nyckeltal ”nerifrån och upp” samt för att underlätta samt att genomföra regelbundna kundmöten för att säkerställa optimalt utförande av tjänsterna och kundnöjdhet.