Sök

Aktieägarcenter

Coor bildades 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen.
Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer med specialistkompetens inom fler än hundra tjänster och hjälper till att säkerställa en smidig och effektiv drift av fastigheter och arbetsplatser. Coor är marknadsledande leverantör av komplexa integrerade FM-tjänster men erbjuder också enskilda FM-tjänster till stora och små kunder inom privat och offentlig sektor.

Shareholder center | Coor

Alla verksamheter är certifierade enligt de internationella miljö- och kvalitetsledningsstandarderna ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Dessutom har Coor även tilldelats ett antal lokala tjänstespecifika miljö- och kvalitetscertifieringar.