Sök

Utdelningspolicy

Coors utdelningspolicy innebär att bolaget över en konjunkturcykel ska dela ut omkring 50 procent av bolagets nettoresultat för perioden (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar).

Utdelningsnivån över tid ska ta hänsyn till Coors mål för kapitalstruktur samt ta hänsyn till ett antal faktorer inklusive bolagets förväntade framtida vinster, investeringsbehov, likviditet, utvecklingsmöjligheter, allmänna ekonomiska utsikter och bolagets utsikter.