Sök

Förvärv och avyttringar

Coor arbetar aktivt med förvärv och har sedan 2007 genomfört ett antal större förvärv inom FM-segmentet.

Under flera år har Coor främst varit intresserade av IFM-aktörer, men på senare tid har bolaget utvidgat sitt intresse till att även omfatta företag som erbjuder enstaka tjänster som levereras i egen regi, vilket har utökat gruppen av potentiellt intressanta förvärvsobjekt.

Förvärvet av Skaraborgs Städ

Den 4 april 2023 annonserades att Coor förvärvar Skaraborgs Städ som erbjuder arbetsplatsservicetjänster med primärt fokus på lokalvård till ett stort antal kunder i Västra Götaland, Småland samt Värmland. Skaraborgs Städ har 800 anställda och en årlig omsättning på ca 400 MSEK. Förvärvet av Skaraborgs Städ ökar Coors geografiska teckning i Värmland och Småland samt densiteten i Västra Götaland.

Förvärvet av Centrumstäd

Den 28 april 2022 annonserades att Coor förvärvar Centrumstäd, ett välrenommerat skånskt lokalvårdsföretag. Centrumstäd grundades 1992, bolaget har idag 150 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Genom förvärvet stärker Coor sin lokalvårdsorganisation i södra Sverige och skapar goda förutsättningar för fortsatt regional expansion.

 

Förvärvet av Inspira

Den 8 november 2021 annonserades att Coor förvärvar Inspira, ett välskött familjeföretag som levererar lokalvårds- och arbetsplatsservicetjänster till ett stort antal kunder i Mellansverige. Inspira omsätter cirka 700 MSEK och har 1 400 anställda. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i mellersta Sverige och öppnar för väsentliga synergieffekter. Förvärvet slutfördes den 1 december 2021 efter godkännande från Konkurrensmyndigheten.

Förvärvet av Veolia Technical Management

Den 19 juli 2021 offentliggjorde Coor att avtal tecknats om förvärv av tillgångarna i affärsområdet Veolia Technical Management, en del av Veolia Sverige AB. Affärsområdet har cirka 250 anställda och en årlig omsättning på ca 500 MSEK. Förvärvet stärker ytterligare Coors erbjudande och kompetens inom teknisk fastighetsunderhåll. Transaktionen genomfördes per den 30 september 2021.

Förvärvet av R & K Services AS

Den 10 februari 2021 offentliggjorde Coor att avtal tecknats om förvärv av det norska företaget R & K Service AS som levererar lokalvård och restaurangtjänster. R & K Service har 130 anställda och en årlig omsättning på ca 80 MSEK. Förvärvet stärker Coors erbjudande inom lokalvård och restaurang och ger Coor en ökad geografisk täckning i Stavangerområdet. Förvärvet slutfördes den 1 mars 2021.

Förvärvet av Norrlands Miljövård AB

Den 27 september 2019 offentliggjorde Coor att avtal tecknats om förvärv av lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård AB. Norrlands Miljövård omsätter årligen ca 250 MSEK och har ca 500 anställda. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Sverige och bidrar positivt till Coors kompetens inom lokalvård. Bolagets profil med hög tjänstekvalitet och hållbara servicelösningar är helt i linje med Coors marknadsposition. Förvärvet slutfördes den 31 Oktober 2019.

Förvärvet av Elite Miljø A/S

Den 10 januari 2018 offentliggjorde Coor att avtal tecknats om förvärv av det danska lokalvårdsföretaget Elite Miljø A/S. Elite Miljø omsätter årligen cirka 700 MSEK och har drygt 2 000 anställda. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning, öppnar för väsentliga synergieffekter och bidrar positivt till Coors kompetens inom viktiga lokalvårdssegment. Förvärvet slutfördes den 23 februari 2018.

Förvärvet av OBOS Eiendomsdrift AS

Den 9 januari 2018 meddelade Coor att bolaget tecknat avtal om förvärv av det norska fastighets­service­­företaget OBOS Eiendomsdrift AS. Bolaget har 45 anställda och en årlig omsättning på cirka 70 MSEK. I samband med förvärvet tecknar Coor ett strategiskt samarbetsavtal med säljaren, OBOS-koncernen. Förvärvet slutfördes den 1 februari 2018.

Förvärvet av West Facility Management AS

Den 25 maj 2018 meddelade Coor att bolaget tecknat avtal om förvärv av det norska servicebolaget West Facility Management AS. Bolaget har 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 140 MSEK. Förvärvet slutfördes den 2 juli 2018.

 

Förvärvet av Addici

Under 2012 förvärvades Addici för en köpeskilling om 335 miljoner SEK, vilket är ett av de största förvärven i Coors historia. Addici var en nordisk FM-leverantör med över 1 300 medarbetare med kompetens inom säkerhet, lokalvård, telefoni, dokumentationstjänster, övriga soft FM-tjänster samt hard FM-tjänster. Förvärvet av Addici gav Coor betydande volym- och kapacitetsökningar inom segmentet kombinerade FM-tjänster.

Avyttringen av industriserviceverksamheten

I samband med att Coor noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015 såldes industriserviceverksamheten, Coor Industrial Services, till den tidigare huvudägaren Cinven. Skälet till försäljningen var att industriserviceverksamheten till stora delar skiljer sig från den övriga FM-verksamheten i Coor. Coor kommer dock att tillhandahålla vissa IT-tjänster, HR-tjänster samt tjänster hänförliga till ekonomi, redovisning och administration under en maximal period om 18 månader efter försäljningen.

Coor kommer även övergångsvis att kvarstå som borgensman enligt borgensåtaganden i förhållande till vissa kunder till industriserviceverksamheten samt åta sig att under en tidsperiod upp till 36 månader inte utföra eller delta i vissa specifika tjänster som utförs av enheter inom industriserviceverksamheten. I början av 2016 bytte verksamheten namn till "Jernbro".