Sök

Finansiell översikt

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

People sitting in a row clapping | Coor

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Finansiell översikt

Årsomsättningen för helåret 2021 uppgick till 10,104 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 631 MSEK. För helåret 2020 år uppgick motsvarande siffror till 9,591 MSEK respektive 556 MSEK.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien), som svarade för 50 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2021. Verksamheten i Norge svarade för 23 procent, medan Danmark stod för 21 procent och Finland för 6 procent av nettoomsättningen.