Sök

Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Coor's Property Management Services Employee | Coor

Coors kvartalsrapport, Q1 2023:

Hög affärsaktivitet och återgång av rörliga volymer

Coors kvartalsrapport för jan-mar 2023 är nu publicerad.

Läs rapporten >

Se en inspelad presentation av rapporten >

Läs presentationsmaterialet (pdf) >

Coor's års- och hållbarhetsredovisning 2022

"Vi bygger Coor tillsammans"

"2022 är ett år när vi tillsammans byggt ett ännu starkare Coor. Det har varit ett år med god tillväxt, stora integrationer och uppstarter samt ett accelererat arbete inom hållbarhet. Trots oroligheter i omvärlden har våra motiverade medarbetare aldrig förlorat fokus på att leverera god service till våra kunder", säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef.

Läs mer i Coors års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Du kan läsa en sammanfattad webbverions, ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf eller beställa ett tryckt exemplar.

Smart Property Management Services for all yor needs | Coor
Employee portraits (Andreas Engdahl and Annacarin Grandin) | Coor

Andreas Engdahl

CFO och IR-direktör

Nina Högstedt CEO Executive Assistant | Coor

Nina Högstedt

VD-assistent