Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Coors årsredovisning 2020
Klas Elmberg, Coor

Klas Elmberg

CFO och IR-direktör

Nina Högstedt

VD-assistent