Sök

Fyra strategiska områden

Coors strategiska plattform består av fyra områden som definierar riktningen för alla våra aktiviteter. Dessa områden ger vägledning om prioriteringar och beslut och hjälper Coor att nå sin vision att skapa Nordens lyckligaste och mest välmående arbetsmiljöer. Allt för att säkerställa att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Stora delar av verksamhetsåret har präglats av spridningen av covid-19 i Norden vilket självklart påverkar Coor på många sätt. Den strategiska plattformen ligger dock fast, vi fortsätter fokusera på Norden, satsa på tillväxt inom både IFM och enstaka tjänster samt operationell effektivitet.

Kundnära lösningar

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddar- sydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo och ICA samt Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminal- vården i Danmark, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknadsledarskap.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet.

Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta.

Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Navigator Illustration

Vi är Coor

Vår navigator – Vi är Coor – beskriver Coor och fångar våra viktigaste grundkomponenter. We are Coor visar vilka vi är på ett enkelt sätt, beskriver vårt dna och hur allt hänger ihop från vår vision till vår viktigaste komponent – våra människor

Vision

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna iNorden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Passion för service

Det är genom vår Passion för service som vi skapar värde för våra kunder. Coor är den ledande facility managementleverantören i Norden. Våra viktigaste serviceområden är mat och dryck, lokalvård, fastighetsservice och arbetsplatsservice, där vi bidrar med expertis, innovation, utveckling och strategisk rådgivning inom mer än 100 olika servicetjänster för arbetsplatser och fastigheter.

Service med IQ

Coor erbjuder ett brett spann av FM-tjänster till såväl privata företag i olika branscher som till offentlig sektor. Genom innovation och stor förståelse för kunden tillhandahåller Coor branschens ledande och smartaste erbjudande. Vi kallar det Service med IQ.

Våra ledstjärnor

Coors tre ledstjärnor, våra gemensamma värderingar, som vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet.

Hållbara på riktigt

Coor skapar värde i tre dimensioner: affärsansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Den övergripande målsättningen är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, utan att göra avkall på respekten för människor och miljö. Våra sociala och miljömässiga mål är lika viktiga som våra affärsmål.


Passion för människor

För Coor är människorna det allra viktigaste. Vi skulle inte vara någonting utan våra motiverade och kompetenta medarbetare som stöttar våra kunders behov. Coors decentraliserade organisation med lokala chefer som har utökat ansvar och mandat är nyckeln till framgång.Vårt starka lokala ledarskap ger oss möjlighet att vara snabba, flexibla och enkelt kunna anpassa oss till kundernas behov.


Strategiskt viktiga områden för Coor

Hållbarhet i flera dimensioner

De senaste åren har Coor lagt extra fokus på att bli ett hållbart företag – på riktigt. Hållbarhet ska genomsyra allt Coor gör, det gäller såväl miljömässig som social hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att minska vårt klimatavtryck både i vår egen verksamhet och hos våra kunder.

Den sociala hållbarheten bygger på det som är grundläggande för oss på Coor: respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, inte minst inom säker arbetsmiljö, men också kring andra frågor som arbetet med jämn könsfördelning bland chefer och att stötta ett lokalt samhällsengagemang. Vi värnar alltid om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.

 

Moderna arbetsplatser

Strategiska arbetsplatsfrågor har de senaste åren blivit viktigare för många företag. Det hybrida arbetssättet har utvecklats snabbt vilket ställer nya krav på våra arbetsplatser och arbetssätt. Vi har en stor efterfrågan i alla nordiska länder på våra konsulter, som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, hälsosamma och inspirerande arbetsplatser. Coors konsulter tar fram strategier och koncept för den moderna arbetsplatsen och tar ett helhetsansvar för genomförandet av projektet.

Ett nordiskt bolag

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, som Aibel, Volvo Cars, Ica och danska Byggnadsstyrelsen.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden när det gäller integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler
kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna och på så sätt minska totalkostnaden för kunden genom att använda personal till att utföra ett flertal tjänster. Det innebär också lednings- och styrningssynergier.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck. Detta är tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer har varit god under verksamhetsåret och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar, både organiskt och genom förvärv.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.