Sök

Fyra strategiska områden

Coors strategiska plattform består av fyra områden som definierar riktningen för alla våra aktiviteter. Dessa områden ger vägledning om prioriteringar och beslut och hjälper Coor att nå sin vision att skapa Nordens lyckligaste och mest välmående arbetsmiljöer. Allt för att säkerställa att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Coor Employee Cleaning for overall Hygine | Coor

Stora delar av verksamhetsåret har präglats av spridningen av covid-19 i Norden vilket självklart påverkar Coor på många sätt. Den strategiska plattformen ligger dock fast, vi fortsätter fokusera på Norden, satsa på tillväxt inom både IFM och enstaka tjänster samt operationell effektivitet.

Kundnära lösningar

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddar- sydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo och ICA samt Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminal- vården i Danmark, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknadsledarskap.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet.

Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta.

Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.