Sök

Vi vill se dig växa

Coor erbjuder fantastiska utvecklingsmöjligheter. Du har verklig frihet att påverka ditt arbete och din situation.

A group of people in sitting in a conference room | Coor

Interna utbildningsprogram

Vi har flera interna utbildningsprogram. Två av dem är Coor Service School för all servicepersonal och Coor Business School för chefer och specialister.

Ett annat utbildningsprogram vänder sig till samtliga medarbetare och heter Star-class Service. Det handlar om servicekompetens och hur man interagerar med människor. För personer med ledarskapspotential har vi också programmet Coor Management.

Fortbildning

Förutom de breda programmen på Coor Service School och Coor Business School har Coors medarbetare möjligheter att utvecklas inom sitt eget yrkesområde genom yrkesspecifik utbildning. Behovet av sådan utveckling diskuteras under de årliga utvecklingssamtalen som alla Coor-medarbetare har.