Coor introducerar ett bättre inomhusklimat

Inomhusklimatet på arbetsplatsen påverkar och engagerar oss alla. Studier visar bland annat att produktiviteten kan öka upp till tolv procent med bättre luft på kontoret. Nu lanserar Coor SmartClimate™, en lösning för att mäta och förbättra inomhusklimatet.

Dålig luft i mötesrummet, för högt ljud i kontorslandskapet, för varmt eller för kallt. Inomhusklimatet på arbetsplatsen påverkar oss alla och det finns ett starkt samband mellan ett bra inomhusklimat och välmående och produktiva medarbetare. Coor lanserar nu SmartClimate™, en lösning för att med hjälp av trådlösa sensorer mäta inomhusklimatet. Coors specialister inom arbetsplatsservice analyserar sedan denna data och kommer med förslag på skräddarsydda åtgärder.

 Med Coor SmartClimate™ stärker vi ytterligare vår portfölj av smarta lösningar som bygger på IoT-teknik. Lösningar som hjälper våra kunder att skapa attraktiva, hälsosamma och produktiva arbetsplatser för sina medarbetare, säger Fredrik Sandqvist, Innovationschef på Coor. 

Kort om SmartClimate™

  • Trådlösa sensorer som mäter olika typer av data, exempelvis temperatur, luftfuktighet, koldioxid och ljudnivå
  • Coors specialister inom arbetsplatsservice genomför även kvalitativa intervjuer
  • Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa data kan Coors specialister komma med förslag på skräddarsydda åtgärder som förbättrar inomhusklimatet

Mer information, pressbilder etc finns på coor.se. För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Sandquist 
Innovationschef, Coor 
+46 10 559 59 53 
fredrik.sandquist@coor.com

Sofie Schough 
Tf. Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com