Sök

Vad vi gör

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom facility management (FM). Vi har det bredaste tjänsteerbjudandet på marknaden och ledande specialistkompetens inom fler än 100 serviceområden, vilka vi också ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar efter era behov.

Vi sätter våra kunder främst

På Coor har vi lång erfarenhet av att tillgodose våra kunders behov, oavsett om det rör sig om endast en tjänst eller fullserviceleveranser för fastigheter och arbetsplatser. Tack vare tydliga fokusområden och erfarenhet av komplexa leveranser kan Coor erbjuda flexibla och kostnadseffektiva leveranser anpassade efter kundens behov.

Lounge area in a office with a small orange sofa and a small round white table | Coor

Servicefokus

Service är själva kärnan i Coors erbjudande. Våra servicepaket, metoder och processer gör det möjligt för oss att skräddarsy ett brett utbud av tjänster som levereras antingen av våra skickliga medarbetare eller med automatiserade lösningar som bygger på avancerad teknik.

Kundanpassning

Coors flexibla leveransmodell gör att vi kan utforma flexibla och kundspecifika lösningar.

Leveransutveckling

På Coor har vi en strukturerad process för innovation och kontinuerliga förbättringar. I vår ständiga strävan efter att utveckla vår leverans tar vi vara på våra medarbetares kreativitet och idéer och tillför teknik.

Kostnadseffektivitet

Coors kunniga team med specialister garanterar kostnadseffektivitet genom synergier och beprövad bästa praxis. Vi har dokumenterad erfarenhet av att utnyttja stordriftsfördelar för att uppnå högsta möjliga servicekvalitet för er investering.

Fyra strategiska områden

Kundnära lösningar

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo och ICA samt Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården i Danmark, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknadsledarskap.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.


Illustration of an office and people working | Coor

Anpassade FM-lösningar

Vi är Nordens största leverantör av integrerade facility management-tjänster. Alla våra tjänster utförs på plats, i och kring våra kunders lokaler eller fastigheter. Vi erbjuder individuella eller paketerade tjänster som skräddarsys för att möta våra kunders och deras medarbetares behov. Det gör oss speciellt lämpade för kunder som har komplexa behov.

En hållbar FM-partner

Vi har ett långtgående ansvar för vår verksamhet och hur den påverkar människor och miljön. Som arbetsgivare måste vi aktivt bidra till förbättrad social utveckling. Som stor leverantör av FM-tjänster måste vi ständig vidta åtgärder för att skydda vår miljö.

Potentialen för fastigheter och arbetsplatser att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser är enorm. Vi tar vårt ansvar på allvar och har utvecklat ett eget miljörevisionsverktyg, Coor Green Services. Det hjälper oss att hålla en aktiv och effektiv dialog med våra kunder om framtida förbättringar på miljöområdet.

Smarta lösningar baserade på innovation och avancerad teknik

Vi säkerställer kontinuerliga förbättringar i vår service och FM-leverans genom en strukturerad innovationsprocess.

Vi arbetar med noga utvalda teknikpartner som kan integrera automation och IoT (”sakernas internet”) i vårt erbjudande. Vi har åtagit oss att erbjuda de mest kostnadseffektiva lösningarna när det gäller underhåll, säkerhet, produktivitet, service och hållbarhet.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Personuppgiftsbehandling
Read Coor's data and privacy policy here.

Coor Privacy policy

The purpose of our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.