Sök

Allt fungerar med Coor

Coor erbjuder ett hundratal olika tjänster inom en rad olika serviceområden, allt från enskilda lokalvårdsuppdrag till komplexa IFM-leveranser. Oavsett vilka tjänster som utförs strävar vi alltid efter att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Det gör vi genom att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

A group of Coor employees smiling | Coor

Fastighet

Coor kan fastighetsservice – cirka 15 miljoner kvadratmeter fastigheter underhålls av Coor runt om i Norden. Coor är en professionell samarbetspartner som alltid ser till att hitta en bra mix av felavhjälpande och planerat underhåll över tid, med målsättningen att optimera fastighetens kostnad över hela dess livscykel.

Lokalvård

Det är kombinationen av den stora lokalvårdsleverantörens professionalism och den lokala aktörens engagemang som är Coors styrka. Coor har resurser, metoder och den kompetens som krävs för att utföra många olika typer av lokalvårdsuppdrag: från kontorsstädning till mer avancerad lokalvård som rengöring av sjukhusmiljöer och renrum. I samband med pandemin har efterfrågan på mer avancerad lokalvård med inriktning mot smittskydd ökat.

Mat och dryck

Coor driver ett stort antal restauranger i Sverige, Norge och Danmark. Nyckeln i denna verksamhet är lokal anpassning eftersom inget land eller region är den andra lik. Därför tas menyerna för Coors restauranger fram utifrån lokala råvaror och önskemål. Samtliga restauranger har fokus på hållbarhet och minskat matsvinn.

Konferensservice

Möten, både digitala och fysiska, är en viktig del av arbetslivet. I vår konferensverksamhet ingår Coors egna konferensanläggningar och konferensservice hos befintliga kunder. Vi ser till att våra kunder får en bra upplevelse under hela sitt möte och hjälper gärna till med specifika önskemål.

Kontorsservice

Coors mål är att skapa en arbetsplats där våra kunder, deras medarbetare och gäster trivs. Det innebär bland annat bra mottagande i receptionen, gott kaffe, en påfylld fruktkorg, smidig post- och godshantering, att kopiatorerna fungerar, att kontorsmaterialet är påfyllt och att glödlamporna är bytta.

Det är små men avgörande detaljer för en fungerande arbetsplats. Här kan Coor enkelt applicera sina smarta lösningar för en ökad kundnöjdhet, bland annat i form av sensorer som känner av beläggning av konferensrum och inomhusklimat. Coor har tillsammans med det svenska clean tech-bolaget LightAir tagit fram ett erbjudande för att skapa ett tryggare inomhusklimat genom virusbekämpning och filtrering av inomhusluften.

Säkerhet

Coor har lång erfarenhet av säkerhetslösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav. Bevakning, säkerhetsteknik, tillträdesskydd och brandskydd är exempel på några tjänster.

Utemiljö

Utemiljön är det första som möter våra kunder och deras medarbetare under en arbetsdag. Coor ser till att buskar, gräsmattor och planteringar alltid är i toppskick. På vintern plogas och underhålls parkeringar och vägar. Allt för en trevlig och säker utemiljö.

 

coorhuset 2.jpg