Hur vi arbetar

Coor har omfattande erfarenhet av förändringsledning, vilket i kombination med ett aktivt och strukturerat arbete med förbättringar och innovationer säkerställer att Coor kan ta ett övergripande ansvar för att utveckla serviceleveransen.

Vartannat år genomför Coor kundundersökningar. Resultatet av utvärderingarna motiverar oss i det pågående utvecklingsarbetet. Dessutom har Coor expertis inom flera tjänster och tar fram nya koncept och lösningar vilka samtliga kommer våra kunder till nytta. Genom att snappa upp idéer och förslag från alla medarbetare och själva leda utvecklingen av tjänster kan Coor tillföra ett betydande värde för våra kunder.

Vi övervakar utvecklingen för att få en förståelse för hur ny teknik och nya metoder kan tillföra våra leveranser mervärde


Genom Coors strukturerade arbete med innovation kan vi övervaka utvecklingen och få en förståelse för hur ny teknik och nya metoder kan tillföra våra leveranser mervärde. I samarbete med våra kunder och leverantörer och vårt externa ekosystem för innovation provar vi hela tiden nya lösningar. De lösningar som bedöms ge de största fördelarna lanseras sedan på bred front. Några av våra mest populära innovationer bygger på den allra senaste tekniken och går under vårt koncept Coor SmartSolutions.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Coor Privacy policy

The purpose of our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

Personuppgiftsbehandling