Årsstämma 2019

Årsstämman hölls den 2 maj klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista.

Stämman beslutade att välja om Anders Ehrling, Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter samt om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade även att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs om som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Protokoll och annan dokumentation 

Kommuniké från årsstämma 2019
Stämmoprotokoll
Bilaga 3 röstlängd
Bilaga 7.1 årsredovisning
Bilaga 7.2 revisorsyttrande
Bilaga 10 b. yttrande enligt ABL18 kap 4§
Bilaga 15 Ersättningsriktlinjer 
Bilaga 16 Styrelsens förslag LTIP
Bilaga 17 Återköp och överlåtelse
Bilaga 18 Nyemission

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman 2019
Fullmaktsformulär
Registrering till årsstämman 2019
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Yttrande enligt ABL 18 kap 4§ 
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§

För ytterligare information, kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds 
+ 46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72 
erik.strumpel@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com