Sök

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls den 26 april klockan 15:00.

Inför årsstämman den 26 april 2021 spelade Coors vd och koncernchef AnnaCarin Grandin in sitt VD-anförande digitalt.

Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Protokoll och annan dokumentation

Stämmoprotokoll

Inbjudan och andra relaterade dokument

Kallelse till årsstämman
Fullmaktsformulär
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman
Valberedningens motiverade yttrande
Yttrande enligt ABL 18 kap 4§
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§
Anmälan och forumlär för poströstning
Förslag till bolagsordning
Ersättningsrapport
Revisors yttrande

För ytterligare information, kontakta:


Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds 
+46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com