Sök

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Uppgifterna nedan avser ersättningar beslutade på bolagsstämman 2021..

Styrelseldamot Styrelsen Revisionsutskott Ersättningsutskott Projektutskott Totalt
Mats Granryd (ordf) 825 000 SEK (ordf)  

75 000 SEK (ordf)

100 000 SEK (ordf) 1 000 000 SEK
Anders Ehrling 295 000 SEK 100 000 SEK    75 000 470 000 SEK
Mats Jönsson 295 000 SEK      75 000 370 000 SEK
Kristina Schauman 295 000 SEK 200 000 SEK (ordf)  50 000 SEK   545 000 SEK
Monica Lindstedt 295 000 SEK    50 000 SEK   345 000 SEK
Heidi Skaaret 295 000 SEK  100 000 SEK     395 000 SEK
Magnus Meyer 295 000 SEK       295 000 SEK
Total         3 420 000 SEK