Sök

Revisorer

Bolagets revisorer utses av årsstämman. Vid årsstämman 2023 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Niklas Renström till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2023. PwC har varit Coors revisor sedan 2004. Niklas Renström har varit huvudansvarig revisor sedan 2018.