Snabbfakta om Coor

Coor är av Nordens ledande leverantörer av Facility Management, med en marknadsandel om cirka 40 procent inom IFM-segmentet.

Våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Vi är specialiserade på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner på kontor, produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet i Norden, med en marknadsandel om cirka 40 procent inom IFM-segmentet.

Coors kunder

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, ”Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten”, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv.

11 000 medarbetare

Vi består av över 11 000 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Årsomsättningen per den 31 december 2020 är cirka 9 591 MSEK (rullande 12-månader).