Search
Language / Site

Languages

Sites

  • For suppliers
  • Contacts
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Smart Utilization

Med hjälp av sensorer mäter vi beläggningen i dina kontorsytor i realtid. Följ mätningarna i vår webbaserade app och optimera ditt kontor. Många kunder har minskat sina kostnader med hela 30 % och fått nöjdare medarbetare på köpet.

Kostnaden för kontorsytor är höga för många företag, särskilt för de med centrala kontor. Vår erfarenhet är att dessa kostnader kan reduceras med upp till 30 % samtidigt som trivseln och produktiviteten hos medarbetarna ökar.

Smart utilization är namnet på Coors lösning för workspace management. Med hjälp av sensorer mäter vi beläggningen av olika ytor på er arbetsplats. Vi kan i realtid bland annat se hur många dockningsstationer som används och se om ett bokat konferensrum används eller står tomt.

Så här fungerar det

Trådlösa sensorer på arbetsplatsen reagerar på kroppsvärme i rummet och skickar information som kan presenteras visuellt över tid och rum i ett webbaserat program. I programmet finns fördefinierade KPI:er och grafer för analys som ger ett objektivt beslutsunderlag för optimering av kontorsytorna.

Kvantitativa mätningar och kvalitativa intervjuer

För att få en helhetsbild av verksamhetens behov låter vi erfarna förändringsledare genomföra kvalitativa djupintervjuer med medarbetare. Intervjuerna sker både individuellt och i grupp utifrån ett väl beprövat arbetssätt som Coor har utvecklat.

Efter en analys av resultaten från mätningarna och intervjuerna ser du vilken blandning av kontorsrum, konferensrum, tysta rum och kreativa ytor som passar din verksamhet.

All information som samlas in genom Coor Smart Utilization är anonym. Det enda som kan utläsas av våra mätningar är hur många personer som befinner sig i ett visst utrymme under en viss period.