För investerare

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning.

Close up of financial stock graphs on computer screen

Coor skapar de gladaste, hälsosammaste och mest välmående arbetsmiljöerna i Norden


Coor är en ledande leverantör av facility management-tjänster i Norden. Vi erbjuder ett hundratal olika tjänster inom olika tjänsteområden, allt från individuella städtjänster till komplexa IFM-leveranser.

Vi erbjuder specialistkompetens inom lokalvård, arbetsplatstjänster, fastighetstjänster och strategisk rådgivning. Coor skapar värde genom att utföra, utveckla och effektivisera våra kunders serviceaktiviteter. Detta gör det möjligt för våra kunder att göra det de är bäst på.

Coor grundades 1998 och har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015. Vår kundbas omfattar många stora och små företag och offentliga organisationer över hela Norden.

Alla verksamheter är certifierade enligt de internationella miljö- och kvalitetsledningsstandarderna ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Dessutom har Coor även tilldelats ett antal lokala tjänstespecifika miljö- och kvalitetscertifieringar.Coor som investering


En investering i Coor är en investering i ett ledande tjänsteföretag med stabil tillväxt, god lönsamhet, sund kassagenerering och historiskt hög direktavkastning.

Här är fem goda skäl att vara aktieägare i Coor:


1. Starka framtidsutsikter

Coor är ledande inom IFM-segmentet och har cirka 60 % av företagets verksamhet. IFM-marknaden växer snabbare än BNP och FM-marknaden totalt sett. Den kortsiktiga tillväxten kan variera på grund av stora IFM-kontrakt och oväntade händelser. Coors starka position på den nordiska marknaden, innovation och digitalisering bidrar till dess framgång. Över 70 % av intäkterna kommer från stabila abonnemang. Oavsett ekonomiska förhållanden är Coors tjänster fortfarande efterfrågade, med nya outsourcingavtal under perioder av svagare tillväxt.


2. Stabil lönsamhet

Eftersom Coors verksamhet till stor del handlar om att leverera effektivitet, har företaget ett starkt fokus på effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kombinationen av stark lokal styrning i kundkontrakt och ökad användning av synergier inom koncernen ger en god grund för att upprätthålla en stabil lönsamhet.
Bolaget har även stor flexibilitet i sin kostnadsbas, vilket gör att förändringar i försäljningsvolymer normalt sett har en begränsad påverkan på rörelsemarginalen.

 

3. Stark kassagenerering

På grund av sitt mycket begränsade behov av investeringar och rörelsekapital är Coors kassakonvertering stark, vilket innebär att en stor del av rörelseresultatet omvandlas till kassaflöde.

 

4. En hög direktavkastning

Tillgängliga kontanter kan användas för ytterligare förvärv, amortering av skulder eller utdelningar. Nettoskulden ligger under bolagets mål, vilket innebär att Coor ska kunna erbjuda en hög och stabil direktavkastning till sina aktieägare över tid.

Styrelsens och ledningens mål är inte att samla likvida medel i bolaget utan att återföra eventuellt överskott till aktieägarna.

 

5. Fortsatta möjligheter till värdeskapande förvärv

2022 slutförde Coor ett övertagande i Sverige då bolaget förvärvade Centrumstäd, ett städföretag i södra Sverige. Även om Coors primära fokus ligger på organisk tillväxt har företaget både finansiell kapacitet och förmåga att integrera ytterligare förvärv framöver.

Coor arbetar kontinuerligt med att identifiera välskötta nordiska företag som kan komplettera och stärka företagets erbjudande på FM-marknaden. Förvärven måste göras till rimliga värderingar och skapa synergier genom våra integrationsaktiviteter.

Kontaktpersoner för investor relations

Man sitting at a table smiling

Andreas Engdahl

CFO och IR-direktör