Sök

Investerare

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning.

Coor Investment for stable growth, good profitability, healthy cash generation and a high dividend yield | Coor

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av att vara öppen, relevant och korrekt för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie. Under denna sektion kan du följa vår aktiekurs samt hitta rapporter, presentationer och annan investerarrelaterad information. Vid frågor, tveka inte att kontakta någon av våra IR-kontakter. Om du önskar prenumerera på våra nyheter, vänligen anmäl dig här.

Vårt investerarlöfte

Coor eftersträvar att vara investerarnas förstahandsval genom att kombinera en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla bolagets starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också viktiga komponenter.

Finansiella mål

Du hittar våra långsiktiga finansiella mål via denna länk.

Finansiell informationsgivning

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av att vara öppen, relevant och korrekt för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie. Under denna sektion kan du följa vår aktiekurs samt hitta rapporter, presentationer och annan investerarrelaterad information. Om du önskar prenumerera på våra nyheter, vänligen anmäl dig här.

Vårt investerarlöfte

Coor eftersträvar att vara investerarnas förstahandsval genom att kombinera en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla bolagets starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också viktiga komponenter.

Woman sitting with her phone behind a glass door with a text on it that says " Phone" | Coor
Employee portraits (Andreas Engdahl and Annacarin Grandin) | Coor

Andreas Engdahl

CFO och IR-direktör

Nina Högstedt CEO Executive Assistant | Coor

Nina Högstedt

VD-assistent