Coors aktie

Här hittar du en översikt över Coors aktieutveckling, största aktieägare, utdelningshistorik och annan relevant information för den som är intresserad av Coors aktie.

Coors aktie

Utdelning


Coors utdelningspolicy anger att cirka 50 % av periodens justerade nettoresultat (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) ska delas ut i utdelning.

Utdelningsnivån över tid tar hänsyn till den målsatta kapitalstrukturen och ett antal ytterligare faktorer, inklusive våra förväntade framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.

 

Största aktieägarna

Name Num. of shares Capital Votes Verified
First Swedish National Pension Fund 8,621,474 9.00% 9.00% 2024-04-26
Mawer Investment Management 8,495,722 8.87% 8.87% 2024-03-31
Nordea Funds 6,859,473 7.16% 7.16% 2024-04-26
Didner & Gerge Funds 4,975,970 5.19% 5.19% 2024-04-30
SEB-Stiftelsen 4,300,000 4.49% 4.49% 2024-04-26
Second Swedish National Pension Fund 4,277,284 4.46% 4.46% 2024-04-26
SEB Funds 3,891,625 4.06% 4.06% 2024-04-30
Taiga Fund Management AS 3,890,027 4.06% 4.06% 2023-04-17
Svenska Handelsbanken AB for PB 2,216,192 2.31% 2.31% 2024-04-26
Avanza Pension 1,777,491 1.86% 1.86% 2024-04-26
Ennismore Fund Management 1,562,028 1.63% 1.63% 2023-12-31
Dimensional Fund Advisors 1,480,646 1.55% 1.55% 2024-04-30
Länsförsäkringar Funds 1,381,713 1.44% 1.44% 2024-04-30
Sundt AS 1,257,000 1.31% 1.31% 2024-04-26
Swedbank Robur Funds 1,200,000 1.25% 1.25% 2024-04-26
Total 15 56,186,645 58.64% 58.64%
Others 39,625,377 41.36% 41.36%
Total number of owners 16,031 2024-04-30
Total number of shares 95,812,022 2024-04-30

 

Insiders

Coors insiders och deras transaktioner är förtecknade i Finansinspektionens insiderregister.

För kontinuerligt uppdaterad information om insiders aktieinnehav, besök www.fi.se.

 

Finansiell statistik


Analytikerbevakning


Följande analytiker följer Coor och analyserar kontinuerligt bolagets utveckling.

Analytiker

Företag

E-post

KARL-JOHAN BONNEVIER
DNB
KJ.BONNEVIER@DNB.SE
OLIVER UUSITALO
ANALYSGUIDEN
OLIVER.UUSITALO@AKTIESPARARNA.SE
RAYMOND KE
NORDEA
RAYMOND.KE@NORDEA.COM