Framtidens arbetsplats efter Corona

Coronakrisen påverkar oss alla nu och under lång tid framöver. ​Men snart ska våra medarbetare återvända till kontoren;​ Hur påverkas arbetsplatserna av nya arbetssätt, riktlinjer och behov? Och hur kan vi återvända dit på ett tryggt och säkert sätt?

Se videon

Coor förvärvar

Veolia Technical Management

2021-07-19: Coor har tecknat avtal om förvärv av tillgångarna i affärsområdet Veolia Technical Management, en del av Veolia Sverige AB, som avyttrar sin verksamhet i Sverige och Norge. Affärsområdet har cirka 250 anställda och en årlig omsättning på ca 500 MSEK.

Delårsrapport Q2, januari-juni 2021

Läs mer

Framtidens arbetsplats är hybrid, men kontoret är fortsatt viktigt.

– För oss handlar hållbarhet om att kunna driva det här bolaget så bra som möjligt i tre dimensioner, berättar Klas Elmberg, CFO för Coor.

Läs mer

Coors fordonsflotta elektrifieras

Läs mer

Årsredovisning (inkl. Hållbarhetsrapport)

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och resultat för räkenskapsåret 2020.

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2021

Förbättrat resultat samt ökat fokus på hållbarhet och innovation.

Läs mer

Innovation

Vi vill vara det mest innovativa bolaget i FM-branschen.

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet är ett centralt fokusområde för Coor.

Läs mer