Ett affärsetiskt förhållningssätt

För att tydliggöra det etiska och moraliska förhållningssättet i organisationen finns en gemensam uppförandekod, "Code of Conduct", som gäller i hela koncernen.

Möjlighet att anmäla misstankar om överträdelser – visselblåsarportal

2016 lanserades en ny ”visselblåsarportal”. Det är en koncerngemensam webbtjänst dit anställda kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Portalen tillhandahålls av en extern leverantör, och finns på alla nordiska språk samt på engelska, polska, tyska, holländska, estniska, franska och magia (ungerska). Anmälningar som skickas dit krypteras, och skickas sedan anonymt till Coors juristavdelning som utreder alla inkomna ärenden.

Även den som inte är Coor-anställd, till exempel kund eller leverantör, kan anmäla misstanke om övertramp mot uppförandekoden.

Besök ”visselblåsarportalen”