• For suppliers
  • Contacts
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Coor tilldelas ännu ett guld av EcoVadis

Coor har återigen tilldelats guld i EcoVadis årliga internationella rankning. I år har vi ökat vår totala poäng från 67 till 73 och tillhör nu den främsta 97 percentilen i vår bransch, jämfört med den främsta 93 percentilen 2021.

Guldrankningen från Ecovadis placerar Coor bland de 5 % globala bolag som lyckas bäst med sitt CSR-arbete. Rankningen tilldelades efter en omfattande genomgång av Coors arbete.

– Eftersom EcoVadis är så heltäckande är detta ännu ett bevis på att vi fokuserar på rätt saker och har en hållbarhetsstrategi som håller över tid, säger Maria Ekman, hållbarhetschef på Coor.

EcoVadis bedömning baseras på 21 kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser. Metoden lutar sig på internationella standarder inom CSR, inklusive Global Reporting Initiative (GRI)- standarder, UN Global Compact och ISO 26000.

De områden där vår poäng ökade mest i årets utvärdering är arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. Det beror delvis på att vi har uppdaterat flera policyer och att dessa områden är högt viktade av EcoVadis. Att våra klimatmål har validerats av Science Based Target-initiativet är också en bidragande faktor.