Service enligt Coor

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av facility management och har marknadens bredaste tjänsteerbjudande. Vi erbjuder specialistkompetens inom fler än 100 serviceområden, som vi kontinuerligt utvecklar, förbättrar och anpassar efter kundernas behov. Många av våra kunder beställer flera tjänster eller rentav fullservicelösningar. Det kallar vi för integrerad facility management (IFM), en modell där vi jobbar tätt tillsammans med kunden för att identifiera synergieffekter och optimera leveransen. På så sätt får vi bäst nytta av våra många experter och kunderna, deras medarbetare och besökare får bästa möjliga arbetsplatsupplevelse. Allt fungerar med Coor, oavsett om du beställer en eller flera tjänster.

IFM - berätta mer!
Service Vision Header | Coor

Våra tjänsteområden

Lokalvård

Coor har identifierat tre makrotrender som bidrar till att vi både kan och vill förändra hur lokalvård levereras. Istället för traditionella leveransmodeller som ofta baseras på frekvens eller förutbestämda arbetsuppgifter vill vi skapa en flexibel leveransmodell. 

To kolleager der udskifter håndklæder

Mat & Dryck

Vi försöker skapa nya matvanor. Vanor som gör människor och planeten friskare, som att öka intaget av växtbaserade måltider och minska matsvinnet. Det vinnande konceptet är att utveckla menyer baserade på lokala ingredienser och önskemål och omfamna nya idéer och initiativ.

Fastighetsservice

Utvecklingen av ny teknologi inom fastighetsområdet har varit snabb de senaste åren. Coor har identifierat tre nyckeltrender, som är avgörande att hantera och överträffa för att bli genuint hållbar och hjälpa kunder med deras fastighetsservice och hållbarhetsambitioner. 

Have Thanks Coor | Coor
Header workplace | Coor

Arbetsplatsservice

Vi hjälper våra kunder att utveckla och skräddarsy arbetsplatsupplevelser som möjliggör, förenklar och engagerar människor i deras arbetsvardag. Och vi siktar på att göra arbetsplatserna genuint hållbara. Läs mer om hur Coor ser till att varje ögonblick på arbetsplatsen räknas.


Vårt recept för en framgångsrik serviceleverans

Vi utformar vår verksamhet efter två primära framgångsfaktorer - en kundnära leverans och operationell effektivitet. Vi är stolta över vår förmåga att utforma och leverera lösningar som både är skräddarsydda och skalbara. Det lyckas vi med genom att jobba nära våra kunder och ha goda kunskaper om de lokala förhållandena.

Tack vare den här förmågan arbetar vi med några av de största IFM-avtalen i Norden med kunder som Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo och ICA samt Polisen och Kriminalvården i Danmark.

Coor har ett starkt effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas produktivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål i tre dimensioner

Vision omsatt i praktik

Vad kan vi göra för dig?

Besök en av våra lokala webbplatser för att läsa mer om vad Coor kan göra för dig i ditt land:

 Coor i Sverige >

 Coor i Danmark >

 Coor i Norge>

 Coor i Finland >