Energieffektivisering med Coor SmartEnergy

Fastigheter står idag för en stor del av den globala energiåtgången, men system och installationer är föråldrade och energianvändningen är inte särskilt effektiv. Med Coor SmartEnergy kan du samla och analysera data för att energieffektivisera dina fastigheter.

Energy Efficiency | Coor

MODERNA BEHOV...

Nuvarande energisituation är inte hållbar

Fastigheter svarar totalt för över 35 % av den globala energiåtgången och hela 40 % direkta och indirekta CO2-utsläpp. Behovet av energi ökar dessutom varje år och kostnaderna för energi likaså.

Nuvarande situation är inte långsiktigt hållbar – vare sig ur ett ekonomiskt eller ut ett miljömässigt perspektiv. Majoriteten av byggnader och installationer är föråldrade och saknar smarta och effektiva verktyg för energieffektivisering.

Energiåtgången för en fastighet kan reduceras med över 40%

En grund för positiv förändring är att man har rätt och relevant information om hur energianvändningen ser ut i nuläget och kunskap och kompetens för att analysera detta och ta fram underlag för förbättringar.

…OCH SMARTA LÖSNINGAR

Coor SmartEnergy är ett komplett system för energimätning och energieffektivisering

Tjänsten består av allt från fysiska mätare till analyserande mjukvara och kommunikationen däremellan. I SmartEnergy sammanställs och presenteras all data på ett lättillgängligt sätt för såväl vidare analyser som rapportering av nyckeltal.

Med kontinuerliga övervakning av energianvändningen i fastigheten kan avvikelser omedelbart identifieras. Med allt i ett och samma paket är Coor SmartEnergy ett kostnadseffektivt sätt att få in smarta energimätare i sin anläggning. Med denna tjänst och förståelse för var och hur energi används kan Coor hjälpa er att direkt reducera er energianvändning.

Lösningen kallar vi SmartEnergy.

Webbinar om energieffektivisering

Så hanterar du och ditt företag energikrisen – på långt och kort sikt

Se vårt webbinar från 23 november 2022.

 
Energy Webinar | Coor