Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

A close up of a calendar page
Kommande händelser
Datum
årsstämma 2024
26 april 2024
avstämningsdag för första utdelning (givet godkännande av bolagsstämman)
30 april 2024
preliminärt datum för första utdelning
6 maj 2024
delårsrapport, januari - juni 2024
12 juli 2024
preliminärt datum för andra utdelning
9 oktober 2024
delårsrapport, januari - september 2024
24 oktober 2024
bokslutskommuniké januari - december 2024
6 februari 2025