Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

Kommande händelser Datum
Delårsrapport, januari – december 2021 10 februari 2022
Delårsrapport, januari – mars 2022 29 april 2022
Årsstämma 2022 29 april 2022
Delårsrapport, januari - juni 2022 15 juli 2022
Delårsrapport, januari - september 2022 10 november 2022