Lokalvård i rörelse mot en mer hållbar leveransmodell

Lokalvård har historiskt utförts med fasta frekvenser. Coor vill istället skapa en leveransmodell där kundernas lokaler städas i rätt tid och i rätt omfattning. En leveransmodell som genererar mervärde och leder till nöjdare kunder, mer välmående medarbetare och mer hållbara fastigheter.

Team | Coor

 

Coors lokalvård i siffror

Lokalvårdens andel av Coors omsättning.
(31 dec 2021)

Antal lokalvårdare på Coor.

Coor ansvarar för att rengöra 21,5 miljoner m2

Asbjørg Torpe, innovationschef för lokalvård på Coor Group, om de nästa stora trenderna inom städindustrin.

Tre makrotrender formar framtidens lokalvård

Lokalvårdare har i många års tid utfört förutbestämda arbetsuppgifter vid fasta tidpunkter oavsett lokalens grad av smutsighet. En sådan leveransmodell saknar flexibilitet och medför att vissa ytor städas för sällan och andra för ofta, vilket inte är optimalt. 

Coor har identifierat tre makrotrender som bidrar till att vi både kan och vill förändra hur lokalvård levereras: digitalisering, miljömedvetenhet och ökat hälsofokus. Digitaliseringen ger oss nya tekniska möjligheter för en behovsanpassad leveransmodell. Miljömedvetenheten skapar en efterfrågan av en effektivare städbransch som bidrar till att jordens resurser inte tar slut. Det ökade hälsofokuset medför en efterfrågan på en bättre inomhusmiljö hos våra kunder. öppnar upp för innovationer som leder till såväl bättre ergonomi och mer varierande arbetsuppgifter för våra medarbetare som ett bättre inomhusklimat.  

Medarbetarnas förutsättningar - en kritisk framgångsfaktor
Makrotrender i all ära, avgörande för hur framgångsrik Coors transformationsresa kommer att vara är våra medarbetare. De är, och kommer fortsatt vara, nyckeln till vår framgång. Vi måste fortsätta utveckla förutsättningarna för dem att göra ett så bra jobb som möjligt. Det är en kritisk framgångsfaktor för vårt fortsatta arbete.  

Coors fyra fokusområden inom lokalvård
För att skapa en flexibel och mer hållbar leveransmodell fokuserar vi vår uppföljning och utveckling inom fyra nyckelområden; datadriven lokalvård, ökad användning av städrobotar, miljömässigt hållbar lokalvård samt rätt utrustade och utbildade medarbetare.

Läs mer om hur vi på Coor ser på de olika områdena här nedan.


Data-driven Menu (no filter) | Coor

Datadriven lokalvård

Vi vill utföra lokalvård där den behövs som mest istället för att fokusera på frekvensen. Att städa ytor som inte behöver städas är inte värdeskapande och ett slöseri med resurser. Å andra sidan leder kraftigt nedsmutsade lokaler som inte rengörs till ett onödigt slitage. 

Vi vet att nyttjandet och således nedsmutsningen av lokaler varierar över tid. Vissa dagar regnar det och entréytor blir extra smutsiga. Andra dagar är det många externa gäster och besökstoaletterna används extra mycket. Dessa exempel visar värdet som en flexibel leverensmodell har om vi kan identifiera var och när städningen behöver prioriteras. Vi kallar den här typen av leverensmodell för datadriven lokalvård. 

"Det handlar om information som hjälper lokalvårdarna att prioritera var städning ska ske."

För att möjliggöra datadriven lokalvård behövs olika typer av information. Det kan handla om sensorer som kontinuerligt förser våra lokalvårdare med information om hur många människor som befinner sig i kundens lokaler samt vilken luftkvalitet det är i respektive rum. Information som hjälper lokalvårdarna att prioritera var städning ska ske.

Det kan även handla om att fånga upp säsongsvariationer hos kunden. Vi kanske kan se mönster över tid kopplat till hur lokalerna vanligtvis används och anpassa städningen efter dessa eller använda historiska data och väderprognoser. Ju fler källor vi kan integrera, desto smartare lösningar kommer vi kunna erbjuda våra kunder. Genom att samla in relevant data kan vi optimera våra resurser och leverera en renare upplevelse som bättre bevarar kundernas fastigheter. 


City Robots Menu (no filter) | Coor

Ökad användning av städrobotar

På Coor vet vi att den rengöring som våra städrobotar utför är förstklassig. Vi vet också att robotar är bättre på att göra rent vissa typer av ytor och vissa typer av lokaler än människor som utför samma arbetsmoment. Studier visar att luftkvaliteten blir bättre i lokaler städade av robotar. Luftkvalitet är viktigt för en produktiv arbetsplats. Genom användandet av städrobotar får våra kunder bättre produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Studier har visat att optimal luftkvalitet kan höja produktiviteten med 50 % och sänka sjukfrånvaron med 30 %.

"Vi utvecklar nya robotar i tätt samarbete med ledande leverantörer."

Vi använder robotar i allt fler av våra leveranser och utvecklar nya robotar i tätt samarbete med ledande leverantörer. Utöver renare golvytor och bättre luftkvalitet bidrar städrobotar även till en förbättrad ergonomi för våra medarbetare, som slipper utföra vissa arbetsmoment som är slitsamma för kroppen.  Office Cleaning Man Header | Coor

Miljömässigt hållbar lokalvård

Vi är dokumenterat framgångsrika när det gäller att leverera högkvalitativ och miljömässigt hållbar lokalvård.

Genom datadriven lokalvård rengör vi lokalerna i rätt omfattning, vilket minskar onödigt slitage och förlänger ytornas livslängd. 

Redan idag använder vi endast mikrofibermaterial och kranvatten vid lokalvård. Vid de fåtal tillfällen det inte räcker använder vi växtbaserade rengöringsmedel med minimal miljöpåverkan. För Coor är det viktigt att fortsätta utveckla rengöringsmetoder utan rengöringsmedel.

För att minimera vattenanvändningen använder vi banbrytande innovationer som gör en väsentlig skillnad, exempelvis Mimboxen. För att hjälpa våra kunder att bidra till ett mer hållbart klimat följer vi utvecklingen för att minska den miljöpåverkan som användningen av toalett- och handdukspapper medför i våra leveranser. Detta då bruket av dessa produkter genererar betydande utsläpp av växthusgaser. Equipped Menu (no filter) | Coor

Rätt utbildade och utrustade medarbetare

På Coor ser vi våra medarbetare som vår främsta nyckel till framgång. De gör den stora skillnaden för att skapa en så bra leverans som möjligt och maximera värdet hos våra kunder.  

Vi prioriterar att våra medarbetare är rätt utrustade för arbetsdagen och att de har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vi tror att det finns flera sätt att utbilda sig på och anser att alla sätt är viktiga. Därför erbjuder vi en mix av traditionella klassrumsutbildningar, praktisk träning på jobbet och digital träning som utförs med dator eller mobila enheter. Utbildningarna ska vara lättillgängliga och möjliggöra repetition och fördjupning när nya eller ovana arbetsuppgifter uppstår. 

Vi ser även till att våra ledare vidareutbildas inom ledarskap och verksamhetsstyrning för att ge dem förutsättningar att följa upp sin verksamhet och maximera kundnyttan.
Upptäck våra andra tjänsteområden