Sök

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Coors högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Valberedning i Coor Service Management 2024

Valberedningen i Coor Service Management består av följande medlemmar:

  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Anna Magnusson, Första AP-fonden
  • Richard Torgerson, Nordea Funds
  • Mats Granryd, styrelseordförande i Coor Service Management

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2024.