Hållbarhet

Att bli ett hållbart företag på riktigt

På Coor inkluderar vi hållbarhet i allt vi gör. Vi sätter upp tydliga och mätbara mål för vårt sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete – som vi alltid har gjort inom vår affärsverksamhet. Vår vision är att bli ett hållbart företag på riktigt.

Vi tillbringar mycket tid på våra arbetsplatser, där vi vill uppleva hälsosamma, välkomnande och välfungerande miljöer. Samtidigt står samhället inför miljöutmaningar som gör att vi behöver spara på planetens resurser. Coors ambition är att bidra till båda dessa frågor. Därför ingår ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör.

På Coor skapar vi de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Det betyder att vi sätter människan i centrum och samtidigt tar hänsyn till miljön.

Innovationskraft är vår hävstång för hållbarhet. Med innovativa grepp och samarbeten med kunder, leverantörer och startups arbetar vi ständigt för att hitta lösningar till olösta problem. Våra mål handlar om nöjda kunder, engagerade medarbetare, ökad inkludering och ett minskat klimatavtryck.

Vi hjälper också våra kunder att nå sina mål. Våra tjänster och erbjudanden kompletterar det affärsmässiga perspektivet med miljömässig och social hållbarhet. Med rätt underhåll av fastigheter och behovsanpassad lokalvård minskar vi slitage och resursslöseri och skapar samtidigt en bättre arbetsmiljö. Vi erbjuder god mat med hälsa och miljö i åtanke. Med digitalisering och data-analys optimerar vi fastigheter och arbetar mer resurseffektivt. Så skapar vi mervärde.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Med rätt utbildning och rätt utrustning skapar vi trygga, säkra och välmående arbetsplatser för både våra egna och våra kunders medarbetare. Vi är också stolta över att vara en integrationsmotor som välkomnar dem som står långt från arbetsmarknaden in i vårt sammanhang.

Så gör vi på Coor din arbetsplats mer hållbar.

 

Långsiktiga mål i tre dimensioner

Coor strävar efter att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska kunna känna sig trygga med att vi bedriver vår verksamhet professionellt, lönsamt, säkert och hållbart över tid.

Vårt övergripande mål är att säkerställa en framgångsrik verksamhet som levererar enligt våra finansiella mål utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Vi skapar värde i tre dimensioner och för oss på Coor är våra sociala och miljömässiga mål lika viktiga som våra ekonomiska. För varje dimension har vi definierat våra huvudståndpunkter och mål för hur vi ska bedriva vår affärsverksamhet. För oss handlar hållbara affärer om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter vi är delaktiga i.

TBL_ny version 2023.png


Ett globalt perspektiv

Coor har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna i FN:s Global Compact och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att världens länder till år 2030 ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Coor vill hjälpa till att påskynda detta viktiga arbete.

De senaste åren har Coor främst riktat sina utvecklingsinsatser till åtta av FN:s globala mål eftersom det är inom dessa vi utnyttjar flest resurser och har störst möjlighet att påverka. Under 2022 genomförde vi en gedigen genomlysning av vårt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Analysen visade att vårt fokus fortsatt bör ligga på dessa åtta mål. Därtill har vi också adderat mål nummer sju, hållbar energi för alla, till målen vi fokuserar mest på. Detta då energiförsörjningen i samhället blir en allt mer central fråga och då vi har byggt upp en växande tjänsteportfölj med smarta energilösningar, som gör att vi kan bidra mer aktivt i frågan.

SDG_ny version 2023.png


Artiklar om hållbarhet


Utmärkelser och åtaganden

Coor vinner innovationspris

För tredje året i rad vinner Coor priset för bästa FM-innovation. 2021 års IFMA-pris går glädjande nog till Coor för tjänsten vi erbjuder i samarbete med Mimbly för hållbara tvättar.

Läs mer

The Vision Zero Forum

The Vision Zero Forum koordineras av Finlands arbetshälsoinstitut och utfärdar årliga säkerhetsintyg till arbetsplatser som kontinuerligt förbättrat sin arbetssäkerhet. Coor certifierades för första gången och placerade sig direkt på nivå II (Mot världsklass). Prestationen är en påtaglig demonstration av vårt strukturerade långsiktiga arbetarskyddsarbete och en viktig milstolpe i vårt arbete mot en nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor.

Läs mer

Food (R)evolution
Omkring 1,1 miljoner luncher äts varje dag i cafeterier på arbetsplatser, universitet och skolor över hela Norge. Det står för en stor del av den faktiska matkonsumtionen, men också att konsumenterna gör individuella matval – både i matsalen och i sina privata hushåll. På Food (R)evolution kommer vi – tillsammans med våra partners – att utveckla en ny samarbetsmodell för livsmedelsindustrin. Syftet är att radikalt förbättra och öka både den privata och kommersiella konsumtionen av hållbar mat.

Forskningsprojektet har tilldelats 12 MNOK från Norges forskningsråd för att genomföra projektet under perioden 2021-2024.

Läs mer

Grønnvaskingsplakaten

Både inom social och miljömässig hållbarhet tror vi att det finns ett behov av att fokusera på de verkliga frågorna, skapa verklig förändring och undvika greenwashing. Som första FM-leverantör har Coor valt att skriva under initiativet mot gröntvätt – ”Grønnvaskingsplakaten”. Det är en riktlinje för verksamheter som vill undvika greenwashing och bidra positivt till att det gröna skiftet sker snabbare. Den innehåller tio budord som signeringsföretaget lovar att leva efter.

Läs mer (på norska)