Vilka vi är

Coor är en ledande leverantör av IFM- och FM-tjänster i Norden och erbjuder alla facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller en offentlig myndighet ska fungera smidigt och effektivt.

Coor har specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Coors kundbas består av både stora och små företag som verkar inom privat och offentlig sektor. Coor tar ett långtgående ansvar för sitt agerande i förhållande till kunder, medarbetare, leverantörer och miljön.

Coors tjänsteportfölj – integrerade, kombinerade eller enstaka tjänster

Coors serviceportfölj levereras som enstaka tjänster, kombinerade tjänster eller som integrerad facility management (IFM) beroende på kundens behov. Coor har marknadens bredaste utbud och har kapacitet att leverera vitt skilda tjänster – från lösningar inom administration, logistik, drift av personalrestauranger, servering av varma drycker, konferenslösningar och lokalvård till fastighetsförvaltning, tekniska säkerhetslösningar, energioptimering och arbetsyteoptimering.

Coor har en portfölj på sammanlagt cirka 100 tjänster. Men vår främsta styrka är att skräddarsy, utveckla och leda stödtjänstfunktioner på nya och effektivare sätt. Genom att kombinera olika tjänster från alla eller några av dessa tjänstesegment kan Coor erbjuda unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för kunderna. Vi kallar detta intelligent service – Service med IQ.

Geografiska segment

Coor har huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (verksamheten i Belgien inräknad) och stod för 51 % av vår nettoomsättning under 2020 fram till 31 december. Verksamheten i Norge stod för 22 % och Danmark och Finland stod för 20 % respektive 7 % av omsättningen.