Vi skapar Nordens bästa arbetsplatser

Coor är en ledande leverantör av IFM- och FM-tjänster i Norden och erbjuder alla servicetjänster som krävs för att företag och myndigheter ska fungera smidigt och effektivt.

Vår vision är att skapa de gladaste, hälsosammaste och mest välmående arbetsmiljöerna i Norden. Vi strävar outtröttligt efter att bygga de team och fullservicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att göra det de är bäst på.

Nordisk specialist

Coor är en ledande leverantörer av facility management-tjänster i Norden med en marknadsandel på cirka 40 procent inom IFM-segmentet.

Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Vi skapar värde genom att utföra, utveckla och effektivisera våra kunders serviceverksamhet, så att våra kunder kan fokusera på det de gör bäst.

De nordiska länderna är Coors hemmamarknad. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår uttalade nordiska strategi, vår närhet till kunderna och kunskap om de lokala förhållandena gör att vi kan erbjuda kundanpassade leveranser.

Coor har cirka 13 000 anställda. Den årliga nettoomsättningen (LTM) är cirka 11 264 miljoner kronor (siffror per 30 juni 2022).

Coor tar ett stort ansvar för sitt agerande i förhållande till kunder, medarbetare, leverantörer och miljön.

En bred portfölj av integrerade, paketerade och enskilda tjänster

Coors tjänsteutbud levereras som singeltjänster, paketerade tjänster eller som integrerad facility management (IFM) utifrån kundernas behov. Coor har det bredaste erbjudandet på marknaden och kan leverera ett stort antal tjänster - från administration, logistik, drift av personalrestauranger, lokalvård och konferenslösningar till fastighetsförvaltning, tekniska säkerhetslösningar, energioptimering och optimering av arbetsplatser.

Integrerade tjänster eller enstaka tjänster? Läs om skillnaderna och vad som passar ditt företag bäst.

Läs mer