Coor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Coor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Coor Service Management Holding AB (”Coor”) emitterade den 21 februari 2024 seniora icke-säkerställda obligationer om ett initialt sammanlagt belopp om 1 000 miljoner kronor under ett totalt ramverk om 2 000 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Enligt obligationsvillkoren har Coor åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Coor har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Coors hemsida [länk till hemsida] och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista beräknas bli omkring den 22 mars 2024.

Läs prospektet

 

Relaterade dokument

Tender Information Document

Call Notice ISIN SE0012377299

Coor publ ESG

Pressmeddelande