Sök

Styrelse

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Coors bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.

Conference Reception provieded by Coor | Coor

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, projektutskottet och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter och arbete beskrivs i Coors bolagsstyrningsrapport

 

 

Möt våra nya styrelseledamöter

Möt våra nya styrelseledamöter, Linda Wikström och Karin Jarl Månsson och hör deras initiala tankar om Coor.

Linda Wikström, vad är ditt första intryck av Coor som bolag?
- Mitt intryck av Coor är att det är ett väldigt fint och välskött bolag som har vuxit framgångsrikt både organiskt och genom förvärv. De har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och har en stark position på marknaden. Bolaget har lyckats skapa och bibehålla en stark kultur med människan i centrum och entreprenörskap i fokus. Ett bolag med stora möjligheter att fortsätta växa, samt utvecklas ytterligare inom digitalisering, hållbarhet och en förbättrad kundupplevelse.

- I slutändan handlar allt om människor, i synnerhet i en verksamhet som Coors. Personalens engagemang i varje möte med kunden är det som skapar kvalitet i ett servicebolag. Sen handlar det såklart om att utveckla bra kundrelationer och bygga en kontraktportfölj där man har möjlighet till en sund lönsamhet, något som Coor lyckats väl med. 

Vad kan du med din erfarenhet tillföra Coors styrelsearbete?
- Jag tror och hoppas att mina erfarenheter från förvärvsdriven tillväxt, strategisk utveckling och målstyrning ifrån Private Equity, kombinerat med mina erfarenheter från andra decentraliserade servicebolag såsom Bravida, Assemblin, AniCura och Cary Group (Ryds Bilglas) kan komma Coor till nytta.

- I min roll som vice-VD och COO på Cary Group jobbar jag intensivt med vår strategiska utveckling inom digitalisering, hållbarhet, performance management och en förbättrad kundupplevelse - jag tror och hoppas att det inom dessa områden finns gemensamma beröringspunkter där vi kan lära oss av varandra.

- Jag brinner lite extra för hur man genom så kallade ”mjuka” frågor som kultur, ledarskap och hållbarhet, faktiskt kan stärka traditionellt ”hårda” frågor såsom affärsmässighet, entreprenörskap och resultatfokus – att få människor att jobba mot samma mål oavsett position och lokalisation i bolaget.  

 

Karin Jarl Månsson, vad är ditt första intryck av Coor som bolag? 
- Jag har fått ett mycket gott intryck av Coor, som på en och samma gång lyckas både vara innovativt och jordnära med sunda värderingar, av ett bolag som verkar i en spännande bransch med många tillväxtmöjligheter, både på marknaden och i erbjudandet av nya tjänster. 

Vad kan du med din erfarenhet tillföra Coors styrelsearbete? 
- Jag hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter som chef och ledare från energibranschens alla delar och från teknikindustrin med särskilt fokus på att ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. I mina uppdrag genom åren har jag haft starkt fokus på affärsutveckling, kundrelationer, stora anläggningsprojekt och infrastruktur, IT-plattformar och digitalisering mm. Jag har också arbetat brett med hållbarhet och för att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Jag är kreativ och innovativ och försöker alltid hitta nya möjligheter i det mesta. 

- Genom mina övriga styrelseuppdrag i Ellevio AB, System Verification AB, Qvantum Industries AB och FC Rosengård har jag också skaffat mig en bred erfarenhet som jag tror kan komma vara värdefullt för Coor också. 

 

 

Styrelseledamöter valda vid bolagsstämman 2022

Mats Granryd, Coor

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
Andra nuvarande uppdrag: Director General GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.
Aktieägande: 20 000 aktier.

Magnus Meyer | Coor

Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021.Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Goodbye Kansas, HiQ AB, Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB och Vasakronan AB.
Aktieägande: 6 866 aktier.

Kristina Schauman

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.
Andra nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWiSynbra Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF Pöyry AB, Orexo AB, Nordic Entertainment Group AB, och Diaverum AB.
Aktieägande: 15 000 aktier.

Heidi Skaret, Coor

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.
Arbetslivserfarenhet: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.
Andra nuvarande uppdrag: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Finansiell Rådgivning AS. 
Aktieägande: -

Linda Wikstorm | Coor

Linda Wikström

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i projektutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjörsexamen från University of Colorado, USA.
Arbetslivserfarenhet:COO Desenio Group AB och AniCura Group AB. Investment Professional Triton Partners och Investment Banker JP Morgan.
Andra nuvarande uppdrag: COO och Vice-VD Cary Group AB, styrelseledamot Consilium Marine & Safety AB.
Aktieägande: 0 aktier.

Karin Jarl Mansson | Coor

Karin Jarl Månsson

Styrelseledamot sedan 2022. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Medlem i ersättningsutskottet.


Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan i Linköping.
Arbetslivserfarenhet:Försäljningsdirektör Siemens Energy Management i Norden, VD E.ON Försäljning AB, VD E.on Värme Sverige AB. Olika ledande befattningar inom E.ON.
Andra nuvarande uppdrag: Affärsutvecklingschef Siemens Smart Infrastructure i Norden. Styrelseledamot i Ellevio AB, System Verification AB, Qvantum Industries AB och FC Rosengård.
Aktieägande: 0 aktier.

Glenn Evans, Coor

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1959

Rikard Milde, Coor

Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967

Urban Raaf | Coor

Urban Rääf

Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1958