Sök

Styrelse

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Coors bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, projektutskottet och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter och arbete beskrivs i Coors bolagsstyrningsrapport

 

Styrelseledamöter valda vid bolagsstämman 2023

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
Andra nuvarande uppdrag: Director General GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.
Aktieägande: 50 000 aktier.

Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021.Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Goodbye Kansas, HiQ AB, Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB och Vasakronan AB.
Aktieägande: 6 866 aktier.

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.
Andra nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWiSynbra Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF Pöyry AB, Orexo AB, Nordic Entertainment Group AB, och Diaverum AB.
Aktieägande: 15 000 aktier.

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.
Arbetslivserfarenhet: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.
Andra nuvarande uppdrag: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Finansiell Rådgivning AS. 
Aktieägande: 2 500

Linda Wikström

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i projektutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjörsexamen från University of Colorado, USA.
Arbetslivserfarenhet:COO Desenio Group AB och AniCura Group AB. Investment Professional Triton Partners och Investment Banker JP Morgan.
Andra nuvarande uppdrag: COO och Vice-VD Cary Group AB, styrelseledamot Consilium Marine & Safety AB.
Aktieägande: 0 aktier.

Karin Jarl Månsson

Styrelseledamot sedan 2022. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Medlem i ersättningsutskottet samt projektutskottet.

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan i Linköping.
Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Siemens Smart Infrastructure i Norden, Försäljningsdirektör Siemens Energy Management i Norden, VD E.ON Försäljning AB, VD E.ON Värme Sverige AB. Olika ledande befattningar inom E.ON.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ellevio AB, System Verification AB, Qvantum Industries AB, Copenhagen Malmö Port, Axsol och FC Rosengård
Aktieägande: 2 500 aktier.

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1959

Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967

Urban Rääf

Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1958