Styrelse

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Coors bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, projektutskottet och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter och arbete beskrivs i Coors bolagsstyrningsrapport

Styrelseledamöter valda vid bolagsstämman 2021

Mats Granryd, Coor

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ersättningsutskottet.
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
Andra nuvarande uppdrag: Director General GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.
Aktieägande: 20 000 aktier.

Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Goodbye Kansas, HiQ AB, Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB och Vasakronan AB.
Aktieägande: 6 866 aktier.

Mats Jönsson, Coor

Mats Jönsson

Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.
Född: 1957
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skanska Services.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Tengbomgruppen AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB.
Aktieägande: 329 155 aktier.

Monica Lindstedt, Coor

Monica Lindstedt

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. VD Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Apotea AB, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Sveriges Television AB och Tysk-Svenska Handelskammaren.
Aktieägande: 10 000 aktier.

Kristina Schauman

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.
Andra nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWiSynbra Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF Pöyry AB, Orexo AB, Nordic Entertainment Group AB, och Diaverum AB.
Aktieägande: 15 000 aktier.

Heidi Skaret, Coor

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.
Arbetslivserfarenhet: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.
Andra nuvarande uppdrag: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Finansiell Rådgivning AS. 
Aktieägande: -

Glenn Evans, Coor

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1959

Rikard Milde, Coor

Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967

Urban Rääf

Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1958