Styrelse

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Coors bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, projektutskottet och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter och arbete beskrivs i Coors bolagsstyrningsrapport

Styrelseledamöter valda vid årsstämman 2024

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
Andra nuvarande uppdrag: Generaldirektör för GSMA, ordförande i Vattenfall och Direktör på Sveriges Television.
Aktieägande: 50 000 aktier.

Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021.Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Goodbye Kansas, HiQ AB, Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB och Vasakronan AB.
Aktieägande: 6 866 aktier.

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.
Arbetslivserfarenhet: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.
Andra nuvarande uppdrag: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Finansiell Rådgivning AS. 
Aktieägande: 2 500

Linda Wikström

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i projektutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjörsexamen från University of Colorado, USA.
Arbetslivserfarenhet:COO Desenio Group AB och AniCura Group AB. Investment Professional Triton Partners och Investment Banker JP Morgan.
Andra nuvarande uppdrag: COO och Vice-VD Cary Group AB, styrelseledamot Consilium Marine & Safety AB.
Aktieägande: 0 aktier.

Karin Jarl Månsson

Styrelseledamot sedan 2022. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Medlem i ersättningsutskottet samt projektutskottet.

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan i Linköping.
Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Siemens Smart Infrastructure i Norden, Försäljningsdirektör Siemens Energy Management i Norden, VD E.ON Försäljning AB, VD E.ON Värme Sverige AB. Olika ledande befattningar inom E.ON.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ellevio AB, System Verification AB, Qvantum Industries AB, Copenhagen Malmö Port, Axsol och FC Rosengård
Aktieägande: 2 500 aktier.

Photo: Anneli Larsson

Catarina Fritz

Född:1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. CFO och vVD Akademiska Hus, CFO Keolis Sverige, Frösunda LSS, Addici Holding, Aditro Group, Stockholmsbörsen samt ekonomichef Investor.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Green Cargo, Svevia, Bjerking och ByggVesta.

Catarina Fritz blev invald i Coors styrelse under bolagsstämman 2024. Såhär sade hon då: 

Jag har bred erfarenhet både från större bolag med nordiskt fokus och från olika branscher. Hållbarhet är ett stort intresse för mig, och här ligger Coor långt framme. Det är extra roligt att min tidigare arbetsgivare Addici finns i koncernen och det känns som att cirkeln är sluten, kommenterar Catarina Fritz.

Jens Lööw

Född: 1965.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. EVP & CFO Iver och CFO Piab. Olika ledande befattningar inom Telia och globalt inom Ericsson.

Andra pågående uppdrag: CFO Eleda.

Jens blev invald i Coors styrelse vid bolagsstämman 2024. Så här sade han då: 

"Jag tycker det ska bli jätteroligt att arbeta i styrelsen för Coor och jag tror att jag har mycket att bidra med. Jag har erfarenhet från många olika branscher och har jobbat utomlands en stor del av mitt yrkesliv. För mig är kundfokus viktigt, och jag brinner för operationell effektivitet, kommenterar Jens Lööw."

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1959

Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967

Urban Rääf

Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1958

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. I tabellen nedan framgår arvoden till styrelseledamöter valda av bolagsstämmorna 2024.

 

Board Member Board Rem com Audit com Project com Total
Mats Granryd (Chairm.) 865,000 SEK (Chairm.) 75,000 SEK (Charim.)   75,000 SEK 1,105,000 SEK
Linda Wikström 315,000 SEK      75,000 SEK 390,000 SEK
Kristina Schauman 315,000 SEK 50,000 SEK  225,000 SEK (Chairm.)   590,000 SEK
Heidi Skaaret 315,000 SEK   110,000 SEK   425,000 SEK
Magnus Meyer 315,000 SEK   110,000 SEK 100,000 SEK (Chairm.) 525,000 SEK
Karin Jarl Månsson 315,000 SEK 50,000 SEK   75,000 SEK 440,000 SEK
Total         3,385,000 SEK