Resan till Net-Zero

Eftersom Coor åtagit sig att nå Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser, 2040 kommer vårt miljöarbete påverka våra beslut och dagliga verksamheter i ännu högre utsträckning än det gör redan idag. För att nå vårt ambitiösa klimatmål behöver vi samverka med såväl kunder som serviceanvändare och leverantörer. Vi är också beroende av att det kommer nya innovationer som hjälper oss att minska både vårt eget och våra kunders klimatavtryck. Följ oss på vår resa mot Net-Zero.

Läs mer om Coors mål för Net-Zero

Övergripande mål och strategi


Den övergripande ambitionen inom miljöansvar är att skydda miljön genom att aktivt försöka minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan samt att minska resursutnyttjandet – både inom aktiviteter som utförs internt och av leverantörer.

För att uppnå detta strävar vi efter förbättrad miljöprestanda. Det gör vi genom att fungera som en grön rådgivare för kunder som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan samtidigt som vi aktivt minskar vår egen miljöpåverkan. Det kan handla om energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning, koldioxidutsläpp från transporter och råmaterialhantering. Vårt mål är att halvera vårt koldioxidavtryck från år 2018–2025 och nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2040.

Aktiviteter som syftar till att minska klimatpåverkan från vår dagliga verksamhet utförs kontinuerligt. Detta görs dels genom de tjänster vi tillhandahåller och dels på Coors egna kontor. Vi bär ett stort ansvar för konsekvenserna av vår egen verksamhet och har samtidigt stora möjligheter att stötta våra kunder i deras miljöarbete.

Läs Coors miljö- och klimatpolicy (engelsk pdf)


Sustainability and sustainability logo | Coor

Coor och SBTi

Coor anslutit sig till Science Based Target-initiativet (SBTi) och fått sina närliggande klimatmål validerade. Det innebär att de ligger i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5˚C. Coors mål är bland annat att ha en fossilfri bilflotta till 2030 och att 75 procent av Coors indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster ska komma från leverantörer med klimatmål godkända av SBTi senast 2026.