Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

Bolagsstyrning

Coor har sitt säte i Sverige och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. Detta innebär att bolagsstyrningen i Coor utgår från svensk lagstiftning samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument som gäller för hela bolaget.

People Applauding in the Conference Event held by Coor | Coor