Bolagsstyrning

Coor har sitt säte i Sverige och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.

Detta innebär att bolagsstyrningen i Coor utgår från svensk lagstiftning samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument som gäller för hela bolaget.

Bolagsstyrningsraporter

Bolagsstyrningsrapport 2020 (PDF)
Bolagsstyrningsrapport 2019 (PDF)
Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF)
Bolagsstyrningsrapport 2017 (PDF)
Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF)
Bolagsstyrningsrapport 2015 (PDF)