Sök

Bolagsstyrning

Coor har sitt säte i Sverige och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. Detta innebär att bolagsstyrningen i Coor utgår från svensk lagstiftning samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument som gäller för hela bolaget.