Innovation

Saker och ting förändras i världen, och detta är särskilt tydligt i FM-branschen. Coors kunder blir mer kunniga om FM och kräver högre standard, vilket är en utveckling som Coor kan dra nytta av. På Coor säger vi att förändring finns i vårt DNA, och det är just detta som vi nu drar nytta av. Vi driver inte enbart branschen framåt – vi älskar att göra det.

Two women having a conversion through a digital platform | Coor

Vi vill vara det mest innovativa bolaget i FM-branschen

Coor strävar hela tiden efter att vara det mest innovativa bolaget inom FM-branschen i Norden. Ett väl fungerande innovationsekosystem med nära samarbeten med både kunder, leverantörer och startups gör Coor kan ligga i framkant, enligt Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development på Coor.

Hur jobbar Coor med innovation?

- På Coor har vi ett dedikerat innovationsteam som kontinuerligt identifierar, utvecklar och lanserar nya innovativa lösningar som både är kommersiellt, operativt och tekniskt skalbara. Detta gör vi tillsammans med andra i vårt ständigt växande innovationsekosystem där både våra kunder, våra egna anställda, befintliga leverantörer och nya spännande bolag ingår. Tillsammans skapar vi framtiden redan idag.

 

Hur går det till att hitta nya produkter och lösningar?

- En väldigt viktig del av vårt ekosystem är den ständigt växande floran av startups och scaleups som etableras runt om i världen. För att hitta nya innovativa partners har vi därför bla valt att samarbeta med de för oss bästa acceleratorerna och matchmakingprogrammen i de nordiska länderna, bland annat Ignite Sweden och PropTech Danmark. De fungerar som en slags rekryteringsfirmor eftersom att de hjälper till att hitta startups och scaleups som har lösningar som kan intressera just oss. Genom dessa program får vi kontakt med hundratals startups och scaleups varje år och kan inleda samarbeten med dem som passar oss bäst både lösningsmässigt och kulturellt.

Vad söker Coor för typ av innovationer?

- De innovationer vi söker kan delas in i tre kategorier: Innovationer som bidrar till attraktivare och mer produktiva arbetsplatser, innovation som bidrar till ökad kostnadseffektivitet samt innovationer som bidrar till ökad hållbarhet. Några exempel på detta är vår musiklösning för arbetsplatsmiljöer som vi erbjuder tillsammans med Epidemic Sound, våra energioptimeringstjänster där vi bla samarbetar med Spotscale för att termografera byggnader med hjälp av drönare samt Mimbox, en liten innovativ reningsanläggning från Mimbly som hjälper oss att både minska vattenförbrukningen och minimera utsläpp av mikroplaster i våra tvättprocesser.

Vilka nya innovationer tror du att vi kommer att få se inom de närmaste fem - tio åren?

- Vi kommer att se allt fler byggnader, installationer, sensorer och mobila enheter som kopplas upp och kopplas samman. Genom detta kommer vi både att kunna automatisera delar av det som idag måste utföras manuellt och vi kommer att kunna monitorera, styra och till och med utföra avhjälpande aktiviteter på avstånd. Redan idag hanterar vi på Coor exempelvis mängder av säkerhetslarm dygnet runt i vår certifierade larmcentral, vi använder robotar för att utföra vissa lokalvårds- och logistiktjänster och vi använder drönare och IoT-plattformar för att termografera och driftoptimera fastigheter.

- Alla relevanta teknologier kommer med all sannolikhet att bli bättre, billigare och säkrare med åren så rent teknologimässigt finns det väldigt få gränser för vad som är möjligt. Det som istället kommer avgöra hur snabbt implementeringen går är snarare vilka ytterligare incitament som skapas för att få det att hända. Redan nu ser vi exempelvis att nya affärsmodeller som bygger på vinstdelningsprinciper kan ha en positiv inverkan, men sannolikt kommer ökade myndighetskrav, exempelvis inom klimatområdet, att behövas om det ska gå riktigt snabbt.

Coor VP | Operations Development Fredrik Sandqvist | Coor

Fredrik Sandqvist

Head of Innovation & Service Development på Coor