Vi ser till att varje ögonblick på arbetsplatsen räknas

Arbetslivet förändras ständigt och det gör också förväntningarna människor har på sina arbetsplatser och arbetsgivare. Vi vill hjälpa våra kunder att skapa och tillhandahålla skräddarsydda upplevelser som möjliggör, förenklar och engagerar medarbetarna i deras arbetsvardag, och strävar efter att göra det på ett genuint hållbart sätt.

Header workplace | Coor

Den moderna arbetsplatsen i siffror

Vi frågade 1 300 medarbetare och beslutsfattare i Norden om deras olika behov på den postpandemiska arbetsplatsen. Här är några av resultaten.

green_circle.png

36% av medarbetarna i Norden är beredda att byta jobb om inga förbättringar sker på kontoret inom de närmaste två åren.

green_52.png

52% av beslutsfattarna i Norden kämpar med att få tillbaka sina medarbetare till kontoren.

 

green_40.png

40% av alla kontorsytor var underutnyttjade redan före pandemin. En siffra som nu förväntas öka.

Arbetslivet förändras

Arbetslivet förändras ständigt och det gör också förväntningarna människor har på sina arbetsplatser och arbetsgivare. Vår senaste rapport ”Join the Workplace Revolution” visar att vissa områden sticker ut när det gäller hur medarbetare och beslutsfattare i Norden ser på sina arbetsplatser.

Den moderna medarbetaren förväntar sig mer
69 % av alla anställda är i allmänhet nöjda med sin nuvarande arbetsplats och många ser den som en viktig del av sin framtid. Men i pandemins kölvatten förväntar sig nästan 4 av 10 anställda full flexibilitet och en bättre arbetsplatsupplevelse för att komma tillbaka och stanna på kontoret.

“36% av medarbetarna är beredda att byta jobb om inga förbättringar sker på kontoret inom de närmaste två åren.”

Arbetsgivarens balansgång
Hur hittar man en bra balans mellan företagets behov, miljön och medarbetarna? Vår studie visar att olika företag har olika inställningar till flexibelt arbete och att de flesta redan tillämpar en flexibel arbetsmodell. Samtidigt ser hälften av alla företag en utmaning i att få en önskad kontorsnärvaro, och en majoritet planerar en strukturell förändring av arbetsplatsen för att anpassa sig till den nya, flexibla verkligheten.

59% av alla företag planerar en strukturell förändring av arbetsplatsen under 2022 och 2023.

Du kan ladda ned hela vår rapport “Join the Workplace Revolution” här.

Tre fokusområden inom arbetsplatsservice
För att hjälpa våra kunder med balansgången att uppfylla den moderna medarbetarens förväntningar, möta miljömässiga utmaningar och tillgodose arbetsplatsrelaterade företagsbehov, fokuserar vi på tre områden: människocentrerade arbetsplatsupplevelser, genuint hållbara tjänster och att vara förstahandsvalet för arbetsplatsexperter.

 

 


Workplace human-centric | Coor

Upplevelser med människan i centrum på framtidens kontor

Vi tror att framtidens arbetsplatser i större utsträckning måste utformas med serviceanvändarnas behov som utgångspunkt. För att göra det måste vi både förstå vad som driver och motiverar dem, och hur vi ska lyckas skapa och leverera önskvärda upplevelser.

“I framtiden kommer arbetsgivarnas attraktionskraft avgöras av hur stor förståelse de har för medarbetarnas behov och motivation.”

Vi kan hjälpa kunderna att få förståelse för medarbetarnas upplevelser och behov på många olika sätt. Vi kan till exempel använda medarbetarundersökningar för att få insikt i trivseln på arbetsplatsen och pulsmätningar för att utvärdera serviceanvändarnas upplevelser av ett specifikt event. Genom att kombinera undersökningar med andra verktyg och metoder som observationer, medarbetarprofiler, kartläggning av medarbetarresan och sensorer för lokalutnyttjande kan vi får en djupare förståelse för beteende, motivation och upplevelsegap. Att förse kunderna med insikter om serviceanvändarna är vitalt för att vi ska kunna hjälpa dem att skapa och leverera de upplevelser som krävs för att attrahera och behålla kompetent personal.

“En bra kontorsupplevelse kräver en helhetsstrategi”

Den här typen av arbetsplatser kräver också en holistisk syn på upplevelser. Möjligheten att kombinera den fysiska planlösningen och miljön med digitala verktyg och teknik – och förmågan att leverera rätt tjänster utförda av rätt personer vid rätt tidpunkt och på rätt plats – kommer att vara avgörande för att skapa dessa upplevelser. Förmågan att följa upp och förbättra upplevelserna på daglig basis är också viktig för att fortsätta vara relevant över tid.

Vi strävar outtröttligt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att skapa människocentrerade upplevelser under arbetsplatsens hela livscykel – från strategi till leverans och dagliga förbättringar. Med dessa team och lösningar kan vi se till att varje ögonblick på arbetsplatsen räknas.


Sustainable workplace services | Coor

Tjänster för genuint hållbara arbetsplatser 

Genuint hållbara arbetsplatser är bra för människor, företag och miljön. Vi vill hjälpa kunderna att hitta en balans mellan alla tre dimensioner, utifrån deras ambitioner och behov. Med genuint hållbara menar vi tjänster som tillför ett påtagligt och mätbart mervärde i alla tre dimensioner.

"När människor mår bra presterar de bra."

Människorelaterade tjänster för genuint hållbara arbetsplatser
När människor mår bra presterar de bra. Oavsett om våra kunder vill förbättra hälsan och välmåendet, öka gemenskapen eller främja medarbetarnas balans mellan arbete och fritid, strävar vi efter att ha de resurser som krävs för att hjälpa dem att skapa och leverera en god arbetsplatsupplevelse. Vårt mål är att med rätt personal, tjänster och teknik hjälpa kunderna att exempelvis förbättra inomhusklimatet, anordna evenemang som stärker gemenskapen och kulturen eller underlätta arbetet för serviceanvändarna genom att ge dem digital tillgång till användbara funktioner – så att varje ögonblick räknas ur ett mänskligt perspektiv.

Miljörelaterade tjänster för genuint hållbara arbetsplatser
När människor är upplysta, blir de också engagerade. Vi kan hjälpa våra kunder att identifiera och minska sin miljöpåverkan på många sätt. Vårt mål är att med rätt personal, tjänster och teknik hjälpa kunderna att exempelvis utnyttja sina lokaler optimalt, minska sin energiförbrukning, effektivisera avfallshanteringen eller hantera inventarier och förbrukningsmaterial på ett mer cirkulärt sätt – så att varje ögonblick räknas ur ett miljöperspektiv.

Affärsrelaterade tjänster för genuint hållbara arbetsplatser
När människor är engagerade och presterar bra, kommer affärerna att blomstra om våra insatser ligger i linje med våra kunders övergripande strategier och ambitioner för arbetsplatsen. Vårt mål är att med rätt personal, tjänster och teknik hjälpa kunderna att exempelvis öka försäljningen genom att erbjuda en bra kundupplevelse, öka produktiviteten hos medarbetarna genom att underlätta deras arbete eller sänka deras kostnader genom att optimera processer och effektivisera resursanvändningen – så att varje ögonblick räknas ur ett affärsperspektiv.No.1 choice | Coor

Förstahandsvalet för arbetsplatsexperter 

Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på det de gör bäst. 

Våra medarbetare gör skillnad för varje arbetsplatsupplevelse. För att vi ska kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna i branschen är det vårt mål att erbjuda dem bästa möjliga projekt, leveranser, roller och utvecklingsmöjligheter. 

Oavsett om de vill arbeta som workplace manager, community manager, receptionist, lokalvårdare eller arbetsplatsrådgivare, kan de uppfylla sina yrkesmässiga ambitioner hos Coor. Vårt mål är att vara förstahandsvalet för arbetsplatsexperter. 


Upptäck våra andra tjänsteområden