Coor växer med mångfalden

Coor befinner sig i en kraftig expansionsfas och därför är det extra viktigt att vi växer på ett sätt som är både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. I det arbetet är mångfald både en förutsättning för fortsatt tillväxt och en faktor som bidrar till ökad lönsamhet.

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor

– Mångfald gör oss till ett starkare företag och vi värdesätter våra drygt 12 000 medarbetares olika personligheter, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Med fler perspektiv fattar vi bättre beslut och får nöjdare kunder, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Med Coors heltäckande verksamhet inom Facility Management har vi större möjlighet än många andra företag att erbjuda jobb åt nyanlända och människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att underlätta deras väg in i samhället och ge dem möjligheter att avancera erbjuder vi bland annat språkkurser och utbildningsprogram.

– Vi vill att våra medarbetare ska växa med Coor, för då växer även vi som företag. Det är fantastiskt att möta medarbetare som berättar att Coor har betytt allt för dem eller som tagit sig an nya utmaningar. Flera av våra linjechefer började sin karriär hos oss som exempelvis lokalvårdare eller godsmottagare, säger AnnaCarin Grandin.

Visste du ATT


Inkludering nödvändigt för fortsatt framgång

På Coor är vi övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för vår fortsatta framgång. Vår ambition är att medarbetarna ska spegla samhället i stort. I vår uppförandekod och mångfaldspolicy slår vi fast att alla medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist och som chef på Coor får man utbildning i inkluderande ledarskap.

– Ett stort företag som Coor kan och måste göra skillnad. Vi behöver verka för den förändring vi vill se, säger AnnaCarin Grandin.  

Mot en ännu mer fördomsfri rekrytering

I den mån det är möjligt rekryterar Coor på ett sätt som inte avslöjar kön och härkomst, vilket vi kommit särskilt långt med i vårt kontrakt på Nya Karolinska sjukhuset i Solna, Sverige. Men även om vi kommit längre än många andra företag finns det mycket kvar att göra och en viktig del är att fortsätta utmana fördomar, både internt och hos kunder.

– För att hitta rätt talanger måste vi leta brett och bortom våra egna fördomar. Vi måste våga anställa även om kandidaterna inte har exakt rätt utbildning eller talar det lokala språket perfekt, det viktiga är potential och motivation. Annars kommer vi missa outnyttjad kompetens, avslutar AnnaCarin Grandin.

Initiativ som Coor deltar i