Coor förvärvar Skaraborgs Städ

Coor har idag tecknat avtal om förvärv av Skaraborgs Städ, arbetsplatsservicetjänster med primärt fokus på lokalvård till ett stort antal kunder i Västra Götaland, Småland samt Värmland. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Sverige.

Skaraborgs Städ har 800 anställda och en årlig omsättning på ca 400 MSEK. Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 250 MSEK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på ca 7x i förhållande till nuvarande EBITA. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.

I Skaraborgs Städ ingår dotterbolagen Städtjänst Värmland, Kristinehamns All Rent och Sanmix.

 – Förvärvet av Skaraborgs Städ stärker vår geografiska täckning och bolaget passar väl in i Coors tillväxtstrategi. Det är ett välskött bolag med hög kundlojalitet och lång historik av kvalitet och lönsamhet. Vi ser verkligen fram emot att välkomna nya kompetenta medarbetare till Coor, kommenterar AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef Coor.

 

Förvärvet av Skaraborgs Städ kommer att slutföras efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndigheten. Affären förväntas vara klar under andra kvartalet 2023.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 57 70

annacarin.grandin@coor.com

 

Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

andreas.engdahl@coor.com

 

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april kl 08:00 CEST.

 

 

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhets-uppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverk-samheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Nor-den, bland annat ABB, Aibel, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Ericsson, Equinor, ICA, Karo-linska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv