Bokslutskommuniké januari - december 2023 Coor Service Management Holding AB

Bokslutskommuniké januari - december 2023, Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2023

         Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var 3 287 (3 088) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent, tillväxten från förvärv till 3 procent och valutaeffekter till 0 procent.

         Justerat EBITA uppgick till 166 (153) MSEK och rörelsemarginalen var 5,1 (5,0) procent.

         EBIT uppgick till 86 (97) MSEK. Resultat efter skatt var 30 (54) MSEK.

         Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,6) SEK.

         Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 3,00 SEK per aktie, varav 0,60 extra utdelning. Utbetalning föreslås ske vid två tillfällen om 2,40 respektive 0,60 SEK per aktie.

 

Helåret 2023

         Nettoomsättningen under helåret 2023 uppgick till 12 443 (11 789) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till 1 procent.

         Justerat EBITA uppgick till 606 (634) MSEK och rörelsemarginalen var 4,9 (5,4) procent.

         EBIT uppgick till 364 (408) MSEK. Resultat efter skatt var 155 (257) MSEK.

         Resultat per aktie uppgick till 1,6 (2,7) SEK.

         Kassagenereringen för helåret var 86 (94) procent. 

         Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 2,5 (1,9).

 

 Resultatförbättring och fortsatt tillväxt i kvartalet

  AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef Coor

 

 

 Resultat i korthet, koncern

 

 okt-dec 

 

 jan-dec 

 

2023 

2022 

 

2023 

2022 

Nettoomsättning, MSEK 

3 287  

3 088  

  

12 443  

11 789  

 Organisk tillväxt, % 

3  

-1  

  

2  

5  

 Förvärvad tillväxt, % 

3  

4  

  

2  

9  

 Valutakurseffekter, % 

0  

3  

  

1  

3  

Justerat EBITA, MSEK 

166  

153  

  

606  

634  

Justerad EBITA-marginal, % 

5,1  

5,0  

  

4,9  

5,4  

EBIT, MSEK 

86  

97  

  

364  

408  

Resultat efter skatt, MSEK 

30  

54  

  

155  

257  

Kassagenerering, % 

119  

149  

  

86  

94  

Resultat per aktie, SEK 

0,3  

0,6  

  

1,6  

2,7  

 

 

 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 8 februari klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under det fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta kan du registrera dig via nedan länkar. Audio-länken är för dig som endast lyssnar eller om du vill ha möjlighet att ställa en fråga muntligen. För dig som inte ska ställa några frågor men vill se presentationen, använd webcast-länken.

Audio Conference Call Access (för att registrera sig för ljud och för möjlighet att ställa frågor):

https://emportal.ink/46UV0CK

Webcast Audience URL (för att registrera sig för webpresentationen utan möjlighet att ställa frågor):

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=EEFD95A5-9A42-4913-B172-C5B191C9436B

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.com/sv under fliken Investerare/Rapporter-och-presentationer, efter presentationen.

 

Finansiell kalender

5 april 2024  Årsredovisning 2023

24 april 2024    Delårsrapport januari – mars 2024

26 april 2024    Årsstämma 2024

12 juli 2024    Delårsrapport januari – juni 2024

24 oktober 2024  Delårsrapport januari – september 2024

6 februari 2025  Delårsrapport januari – december 2024

 

 

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Andreas Engdahl (+46 10 559 54 63).

 

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

 

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari klockan 07.30 CET.

 

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv