Miljömässig hållbarhet på arbetsplatsen

Verklig förändring krävs för att göra arbetsplatsen miljömässigt hållbar. Coors arbetsplatsexpert Trine Hagfors berättar varför framgångsrikt hållbarhetsarbete kommer vara avgörande i framtiden.

Arbetsplatsrapport visar på utmaningar:

Hälften av alla nordiska företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren – många ställer krav på full flexibilitet

Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 % att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 % i gruppen 18 till 30 år. Tre av fem företag planerar just nu strukturella anpassningar för att möta nya krav. Det visar en ny undersökning som Coor låtit göra bland 1 300 beslutsfattare och medarbetare i Norden.

Report (JTWR) | Coor

Join the Workplace Revolution

Insikter, erfarenheter och råd på resan mot framtidens arbetsplats – så möts företagens och medarbetarnas nya behov.